گروه تلگرام ساوه

گروه تلگرام ساوه /گروه تلگرام محله های ساوه 

کانال تلگرام ساوه 

گروه تلگرام ورزش ساوه 

گروه تلگرام دانشگاه ازاد ساوه 

گروه تلگرام دانشگاه پیام نورساوه 

گروه تلگرام جوک ساوه 

گروه تلگرام کارگران ساوه 

گروه تلگرام  یل آباد ساوه 

گروه تلگرام قردین ساوه 

گروه تلگرام سرخه ده ساوه 

گروه تلگرام  هریسان ساوه 

گروه تلگرام  دالستان 

گروه تلگرام کناب ساوه 

گروه تلگرام  قره چای ساوه 

گروه تلگرام  استوج ساوه 

گروه تلگرام عباس آباد ساوه 

گروه تلگرام اوجان ساوه 

گروه تلگرام سیف آباد ساوه 

گروه تلگرام سهل آباد ساوه 

گروه تلگرام هندس ساوه 

گروه تلگرام آق دره ساوه 

گروه تلگرام  حقانیه ساوه 

گروه تلگرام ویدر ساوه 

گروه تلگرام زمان آباد ساوه 

گروه تلگرام ساهوسون کندی ساوه 

گروه تلگرام  عزیزآباد ساوه 

گروه تلگرام اکبر اباد ساوه 

گروه تلگرام نیوشت ساوه 

گروه تلگرام نور علی بیک ساوه 

گروه تلگرام سوقانلیق ساوه 

گروه تلگرام سیلگرد ساوه 

گروه تلگرام باغ شاهی ساوه 

گروه تلگرام  چرمک ساوه 

گروه تلگرام  دینا اباد ساوه 

گروه تلگرام یویلاق ساوه 

گروه تلگرام سیا کون ساوه 

گروه تلگرام قلعک ساوه 

گروه تلگرام وندنقین ساوه 

گروه تلگرام امامزاده قیطونیه 

گروه تلگرام  سماوک ساوه 

گروه تلگرام رازین ساوه 

گروه تلگرام  پلنگ اباد ساوه 

گروه تلگرام یولاش اباد ساوه 

گروه تلگرام صفی اباد ساوه 

گروه تلگرام جمشید اباد ساوه 

گروه تلگرام ایستیجک ساوه 

گروه تلگرام یکه باغ ساوه 

گروه تلگرام  خلخل ساوه 

گروه تلگرام سولاب ساوه 

گروه تلگرام  ارجرود ساوه 

گروه تلگرام چمران ساوه 

گروه تلگرام آسیابک ساوه 

گروه تلگرام  حسن اباد ساوه 

گروه تلگرام علی آباد ساوه 

گروه تلگرام بند چای ساوه 

گروه تلگرام  شور قویی ساوه 

گروه تلگرام سیاله ساوه 

گروه تلگرام  مرقکان  ساوه 

گروه تلگرام مرق ساوه 

گروه تلگرام  زنگنه ساوه 

گروه تلگرام گزوار ساوه 

گروه تلگرام جلایر ساوه 

گروه تلگرام فریسمانه 

گروه تلگرام  وایمند ساوه 

گروه تلگرام کندج ساوه 

گروه تلگرام خانک ساوه 

گروه تلگرام دیزج ساوه 

گروه تلگرام ابردر ساوه 

گروه تلگرام  مهرزمین ساوه 

گروه تلگرام خلجستان ساوه 

گروه تلگرام  قاهان ساوه 

گروه تلگرام انجیله نویس ساوه 

گروه تلگرام قوچ امامی ساوه 

گروه تلگرام  طرقان ساوه 

گروه تلگرام ورده ساوه 

گروه تلگرام  پیغمبر ساوه 

گروه تلگرام سید کندی ساوه 

گروه تلگرام نشوه ساوه 

گروه تلگرام الویر ساوه 

گروه تلگرام عباس اباد ساوه 

گروه تلگرام عین اباد ساوه 

گروه تلگرام  علیشار ساوه 

گروه تلگرام  دوزج ساوه 

گروه تلگرام مصرقان ساوه 

گروه تلگرام  چناقچی ساوه 

گروه تلگرام  ازبیزان ساوه 

گروه تلگرام  چلیسبان ساوه 

گروه تلگرام  خرقان ساوه 

گروه تلگرام  ورامه ساوه 

گروه تلگرام میل ساوه 

گروه تلگرام  یاتان ساوه 

گروه تلگرام سامان ساوه 

گروه تلگرام خلیفه کندی ساوه 

گروه تلگرام  قرمیزین ساوه 

گروه تلگرام  میمه ساوه 

گروه تلگرام  سنگگ ساوه 

گروه تلگرام  مراغه ساوه 

گروه تلگرام  اردمین ساوه 

گروه تلگرام  میجک ساوه 

گروه تلگرام  خانقاه ساوه 

گروه تلگرام  خان آباد ساوه 

گروه تلگرام قار لیق ساوه 

گروه تلگرام  قره گوزل دره ساوه 

گروه تلگرام بسیج ۲ ساوه 

گروه تلگرام بسیج یک ساوه 

گروه تلگرام فردوس ساوه 

گروه تلگرام حکیم اباد ساوه 

گروه تلگرام  عبدل اباد ساوه 

گروه تلگرام  قاضی اباد ساوه 

گروه تلگرام علی ابادساوه  

گروه تلگرام یحیی اباد ساوه 

گروه تلگرام منبع اب ساوه 

گروه تلگرام سورکان ساوه 

گروه تلگرام  بهزیستی ساوه 

گروه تلگرام  قالیشویی ساوه 

گروه تلگرام  پیک نیک گاز ساوه 

گروه تلگرام  شهرک علوی ساوه 

گروه تلگرام  مجتمع فرهنگیان علوی ساوه 

گروه تلگرام  پارک شهرک علوی ساوه 

گروه تلگرام  سراسیاب ساوه 

گروه تلگرام عباس اباد ساوه 

گروه تلگرام  شهرک هدایت ساوه 

گروه تلگرام  شهرک فجر ساوه 

گروه تلگرام  فاز یک شهرک فجر ساوه 

گروه تلگرام فاز دو شهرک فجر 

گروه تلگرام پشت سپاه ساوه 

گروه تلگرام  کارخونه یخ ساوه 

گروه تلگرام ترمینال ساوه 

گروه تلگرام ایثارگران ساوه 

گروه تلگرام  امیرکبیر ساوه 

گروه تلگرام  هادی اباد ساوه 

گروه تلگرام  امین اباد ساوه 

گروه تلگرام اداره بیمه ساوه 

گروه تلگرام  شهرداری ساوه 

گروه تلگرام طالقانی ساوه 

گروه تلگرام فلسطین ساوه 

گروه تلگرام بام ساوه 

گروه تلگرام  محلهکردها ساوه 

گروه تلگرام  خیابان اسلام ساوه 

گروه تلگرام  جمهوری ساوه 

گروه تلگرام  رودخونه ساوه 

گروه تلگرام کارگر ساوه 

گروه تلگرام  شهید زنجانی ساوه 

گروه تلگرام شریعتی ساوه 

گروه تلگرام استقلال ساوه 

گروه تلگرام  پاسداران ساوه 

گروه تلگرام مخابرات ساوه 

گروه تلگرام  فردوسی ساوه 

گروه تلگرام  کوچه صالحی ساوه 

گروه تلگرام محله عشریته 

گروه تلگرام سوم شعبان ساوه 

گروه تلگرام  میدان انقلاب ساوه 

گروه تلگرام  بازار ساوه 

گروه تلگرام  میدان شهدای ساوه 

گروه تلگرام  خیابان هلالی ساوه 

گروه تلگرام  قاسم اباد ساوه 

گروه تلگرام  شهرداری ساوه 

گروه تلگرام خیابان فلاحت ساوه 

گروه تلگرام  شازده حسین ساوه 

گروه تلگرام محله پیغمبری

گروه تلگرام حاج بلوک 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

صنایع دستی ساوه

از جمله صنایع دستی شهرستان ساوه می توان به دستبافتهای سنتی ( قالی بافی و گلیم بافی)- رودوزیهای سنتی- آثار چوبی ( منبت و کنده کاری روی چوب، معرق کاری، خراطی)- سفالگری- کتابت و نگارگری – آثار فلزی( قلمزنی، چلنگری) اشاره نمود .
صنایع دستی :
دستبافتهای سنتی :قالی بافی و گلیم بافی
آثار چوبی :منبت و کنده کاری روی چوب. معرق کاری.خراطی
آثار فلزی: قلمزنی. چلنگری
رودوزیهای سنتی.سفالگری- کتابت و نگارگری

64752068_67321614dfdae
1249
82-1030x731-1
1432006528-230982-1
82-1030x731-2

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

سوغات ساوه

سوغات ساوه

مشهورترین سوغات ساوه انار میباشد

رب انار .شیره انار
دیگر سوغات این شهر :شیرینی سنتی ساوه . باسلوق
محصولات باغی و کشاورزی نظیر: خربزه. طالبی .انگور و کشمش

 

5351662_942

anar1

Jpeg

30

140327102781393

%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-660x330

شیره انگور ساوه

شیره انگور یا دوشاب، یکی از فرآورده های مفید انگور بوده که از انواع مختلف انگور قابل درست کردن می باشد، به همین منظور دارای طعم و رنگهای متنوعی است.
سالیان متمادی است که مردم خوب روستایمان اقدام به پختن شیره انگور می نمایند. این فراورده یکی از مهمترین غذاهای مردم منطقه محسوب می شود. در واقع “شیره” غذایی پرانرژی برای کشاورزان و روستائیان عزیز با آن همه فعالیت فیزیکی سنگین بوده که متاسفانه امروزه مصرف این غذای پر انرژی مهم در جیره غذایی و سبد مصرفی خانواده ها کم رنگ شده است.

شیره انگور ساوه

شیره انگور ساوه

شیره انگور ساوه

طرز تهیه کشمش ساوه 

یکی از فراورده های محصولات انگور در روستایمان تهیه کشمش سبز است. بعد از چیدن انگور آنها را در گوشه ای از باغ روی زمین پهن می کنند تا نور آفتاب کمی از تردی آنها را گرفته و در هنگام بستن آونگ دانه ها از خوشه ها جدا نشوند. در زمانهای گذشته برای درست کردن آونگ از دو چوب نازک(ترکه) استفاده می کردند، اما اکنون از نخ برای آونگ بندی استفاده می شود، پس از پایان آونگ بندی آنها را از تیرهای چوبی سقف خانه که میخ کوبی شده و یا سقف خانه ای که برای آویزان کردن آونگ آماده شده آویزان می کنند تا کشمش سبز سایه خشک تهیه شود.

آونگ بندی انگور ساوه 

کشمش سبز ساوه

کشمش سبز ساوه

کشمش سبز ساوه

آونگ بندی در روستای قلعتین

روستای قلعتین ساوه

با تشکر از اهالی روستای و کانال تلگرام روستای قلعتین

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

باسلوق ساوه

باسلوق ساوه

پائیز رنگارنگ همراه با شیرینی سنتی شهرستان ساوه

بانوان عزیز روستایمان در فصل زیبای پائیز، یکی از خوشمزه ترین شیرینی ها را برای خانواده و میهمانان خود تهیه می کنند. باسلوق، سوغات و شیرینی سنتی، تهیه شده از مغز گردو و شیره انگور،استفاده از مواد سالم و طبیعی در تهیه این شیرینی مهمترین عامل در خوشمزگی، عطر و طعم آن می باشد.

طرز تهیه باسلوق ساوه

باسلوق ساوه

مواد لازم:
شیره انگور : ۱ پیمانه

آب: ۱ پیمانه

آرد : یک سوم پیمانه

گردو به تعداد لازم( به هرشکلی که دوست دارید… درسته یا نصفه یا یک چهارم)

نخ: چند متر…

برای شیرینی سجوق :
مواد باقی مانده و غیر قابل مصرف شیرینی باسلوق ( در واقع همه ی مواد به استثنای گردو) به اضافه توت خشک چرخ شده

روش تهیه باسلوق ساوه ای( خوشمزه ترین باسلوق دنیا )

بهتره برای این شیرینی از شیره انگور استفاده کنید چراکه شیره انگور طبع سردتری نسبت به شیره توت داره و هم اینکه روشن تر و شفاف تره و خوشگل تر

باسلوق اصیل ساوه ای به ۲ شکل تهیه میشه که شاید بسیاری از شماها هر ۲ مدل را ندیده باشید

۱- رشته ای

۲- سر کلاغی

باسلوق ساوه

باسلوق رشته ای:

ابتدا یک نخ نسبتا کلفت ( ضخامت اون ۳ برابر نخ قرقره مخصوص خیاطی باشه) و محکم بردارید و با کمک سوزن از میان گردوها رد کنید ( یادتون نره که انتهای نخ را گره کنید  ) سعی کنید که گردوهای یک شکل و اندازه انتخاب کنید و جهتی که برای گردوها در زمان نخ کردن انتخاب می کنید همه در یک سمت باشه ( مثلا قسمت نا صاف گردوها همه به یک سمت( گردو نصفه را تصور کنید)). گردوهای نخ شده را کنار بگذارید ( اندازه هر نختون میتونه بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر باشه )

شیره و آب را مخلوط کنید و بخوبی با قاشق این دو را قاطی کنید تا یکدست بشه( اگه همزن دارید از همزن استفاده کنید) سپس شروع کنید به اضافه کردن آرد…این کار را یواش یواش انجام بدید تا آردها داخل ظرفتون گولّه گولّه (اینجاش ساوه ای بود  ) نشه و مخلوط یک دستی بدست بیاد…یعنی همزمان که دارید با همزن مخلوط را هم میزنید ،آرد را هم به اون اضافه کنید.

photo_2016-12-16_10-42-03

حالا مخلوط را روی گاز بذارید…شعله گاز ابتدا باید زیاد باشه و در همین حال مایعتون را هم بزنید تا ته نگیره و هم چنان یکدست بمونه. چراکه آرد سریعاً ته میگیره. به محض اینکه در مخلوط شما اولین حباب ظاهر شد ( استارت بُلُق بُلُق زدن  ) شعله گاز را کم کنید
تقریبا ۱۵ دقیقه یا ۲۰ دقیقه باید روی گاز هم بزنید تا مایع خودش را بگیره و به شکل ماستی دربیاد که هم زدید نه خیلی شل و نه خیلی سفت…در واقع بشکلی که جای قاشق روی اون بمونه.امیدوارم متوجه شدید
حالا که مایعتون آماده شده گردوهای نخ شده ( گردوها باید فشرده باشند در حد mp3 ) را داخل مایع فرو ببرید بشکلی که مایع بخوبی روی گردوها را بپوشونه.

اگه احساس می کنید که مایعتون شُل هستش و خوب روی گردوها رو نمیگیره ( ضخامت مایع روی گردوها کمه) میتونید ۵-۶ تا نخ را که در مایع فرو بردید برگردید و دوباره از اولی شروع کنید و اون را داخل مایع ببرید تا سطح مایع روی گردوها ضخیم تر بشه( ۲لایه یا ۳ لایه کنید).
در انجام این کارها باید حتما کمک داشته باشید و سریعاً انجام بدید.

حالا ۲ طرف نخ گردوهارو به یک جایی ببندید ( مثلا از بند رختهای فلزی میتونید استفاده کنید. یه طرف نخ را به میله اولی و طرف دیگر را به میله آخری ببندید).
و بگذارید باسلوق ها ۵-۶ روز بمانند تا خشک بشن. حالا باسلوق های خوشگل شما آماده هستن
برای اینکه باسلق های شما دیرتر خشک بشن و بهتر بمونن میتونید به اونها مقدار جزئی آرد گندم بزنید. بهتره که باسلوق هاتون را درجای خنک مثل یخچال نگهدارید …..نوش جونتون

طرز تهیه سجوق

مطمئناً مقداری از مخلوط شیره و آرد شما درون ظرف باقی میمونه و همش برای تهیه باسلق استفاده نمیشه برای اینکه این مخلوطتون هدر نره، روستایی ها شیرینی اختراع کردند به نام سجوق. در واقع به این مخلوط توت خشک چرخ شده اضافه می کنند و اون را خوب هم میزنن و داخل سینی روی نایلون پهن میکنن ( به ضخامت روح افزا…تقریبا ۸ میلی متر( با کولیس اندازه گرفتم  )) و یکی دو روز که گذشت و تا حدودی خشک شد اون را بر میگردونن تا اون طرف سجوق خشک بشه. پس از اینکه نسبتا حالت خشک گرفت اون را به شکل لوزی برش میدن ( مثل بریدن روح افزا)
و باز هم نوش جونتون

1479969848_picture-12324

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

انار ساوه

انار ساوه

ساوه شهر یاقوت های سرخ شهری که همه آن را به اسم انار و گاها شهر انار مینامند

خواص انار

خوردن انار به غیر از ارزش غذایی بسیار، جنبه های دارویی و اثرات درمانی  قابل توجه ای دارد.خوردن انار در از دیدگاه قرآن و ائمه بسیار توصیه شده است. انار برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها از جمله تصلب شرائین ، سرطان و همچنین کمک به طول عمر و کند کردن واکنشهای پیر شدن سلولها تأثیرات فراوانی دارد.

تاریخچه درخت انار
انار (Punica. granatum) گیاهی است از تیره انار. درخت انار (pomegranates) جز درختچه ها بوده و میوه ی آن خوراکی و دارای مقدار کافی ویتامین C، مواد قندی و اسیدهای آلی می باشد. پوست، ریشه و ساقه ی درخت انار تانن فراوان و آلکالوئیدهای مختلف دارد که یکی از آنها پله تیرین (Pelletierine) است که بهترین داروی کرم کدو و سایر انگلهای روده می باشد. این درخت در بیشتر مناطق کشور ایران پرورش داده می شود. میوه ی آن سرد و تر و ضد بیماری هایی است که در اثر حرارت عارض شده باشند. برای مداوای ورم های گرم داخلی مانند ورم کبد، ورم کلیه، ورم سایر احشای داخلی مصرف می شود.
انار با نام علمی Punica granatum از میوه‌های درختی است که دانه‌هایی قرمز، سفید و یا به رنگ‌ هایی بین این دو دارد. رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز و گاه سیاه و یا تقریباً زرد است. این درخت یکی از اولین گیاهان اهلی شده‌ و بومی مناطق شرق ایران تا کوه‌های هیمالیا در شمال هند می باشد. انار تقریباً در هر آب و هوایی و هرگونه خاکی می‌تواند رشد کند و میوه دهد، ولی آب زیاد در زمان رسیدن میوه باعث ترک خوردن آن میوه میشود. انار، گرمای زیاد با باد خشک و سرمای تا ۱۰- درجه سانتی گراد را می‌تواند تحمل کند. شهرستان‌ های ساوه، نی‌ ریز و فردوس در ایرانبه‌ ترتیب بزرگ‌ ترین تولید کنندگان انار در ایران بوده و این کشور با تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن انار، بزرگ‌ ترین تولید کننده انار در دنیا و هندوستان دومین کشور تولید کننده‌است.

از میوه انار فراوری های زیادی از جمله آب انار، رب انار، لواشک انار و مربای انار تهیه می‌شود. از پوست انار برای تهیه رنگ‌های سنتی استفاده می‌شود، از برگ آن نیز سابق بر این استفاده می‌کردند. همچنین از پوست انار برای دباغی کردن پوست و از گل انار برای برخی مصارف دیگر استفاده می‌ گردد. جوشانده که از جوشاندن پوست انار در اب بدست می اید برای مشکل گوارشی و گلو درد دارو گیاهی محسوب می شود.

خواص انار جهت سلامت قلب
انار غنی از آنتی اکسیدان ها است که  با کلسترول در شریان ها مبارزه میکند. این میوه همچنین به بهبود عروق و بازسازی سلول های آسیب دیده کمک میکند. خواص آنتی اکسیدانی در انار  شامل لیپوپروتئین با چگالی کم است. این اساسا بدان معنی است که انار  از سخت شدن دیواره عروق بعلت چربی اضافی جلوگیری میکند ، چربی شریان ها را از بین میبرد.

همچنین، انار سطح اکسیژن خون را بالا میبرد. آنتی اکسیدان ها باعث کاهش کلسترول خون می شود،  با رادیکال های آزاد مبارزه کرده و از لخته شدن خون جلوگیری میکند.  در نهایت  خون گردش خوبی پیدا میکند و سطح اکسیژن بالامی رود. علاوه بر بهبود سلامت قلب، انار سبب کاهش روند  پیری می شود،  از ورم مفاصل، سرطان پروستات و اختلال در نعوظ پیشگیری میکند. انار  برای اسهال، کنترل وزن، کاهش فشار خون بالا بسیار کمک میکند و باعث بهبود سلامت روان میشود

 

خواص روغن دانه انار
روغن دانه انار از پوست  محافظت میکند  اثرات مخرب نور خورشید را از بین می برد.آنتی اکسیدان های این میوه از پوست مراقبت میکند. روغن دانه انار حاوی مقادیر زیادی از اسید ellagic، که نوعی آنتی اکسیدان است که از سرطانپوست پیشگیری میکند. روغن دانه انار پوستهای خشک را درمان میکندروغن ساخته شده از دانه انار پوست خشک  را درمان میکند، به راحتی در پوست نفوذ کرده، دارای خواص ضد التهابی و تسکین دهنده است، و به خاطر حفاظت از آنتی اکسیدان، اسید punicic  و امگا ۵ اسیدهای چرب به سرعت، پوست خشک و ترک دیده را مرطوب میکند. روغن دانه انار (Pomegranate seed oil) ممانعت کننده قوی آنزیم های ایجاد کننده آماس و دارای مقادیر فراوانی از یک اسید چرب یگانه به نام Punicic acid میباشد. که در روغن دانه انار منحصر به فرد است. برای کنترل خشکی موهای فر،   روغن  دانه انار را امتحان کنید.  یکساعت قبل از شستشو به مو ها بزنید  همچنین اگر میخواهید موهایتان فر نشودفقط یک قطره از روغن دانه انار بین دست های خود ریخته وبه موها بزنید هم درخشان میی شود و هم فر نمی شود

 

خواص آب انار
آب انار سلول های سرطانی را  از بین می برد آب انار در درمان برخی از انواع سرطان موثر است. مواد تشکیل دهنده طبیعی در آب انار و عصاره آن می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد، به ویژه در مورد سرطان پروستات بسیار مفید است. آب انار  به کنترل دیابت کمک میکنداگرچه این  میوه حاوی مقدار زیادی قند طبیعی است، همچنین خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت – بسیار خوبی از فیبر غذایی است که می تواند به  کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت کمک کند .آب انار از پیری پیشگیری میکند؛ یکی از مهم  ترین خواص درمانی آب انار است که می تواند پوست  را تقویت کرده و آن را به تاخیر بیاندازد خطوط و چین و چروک را کاهش دهد. این میوه طول عمر  اسلول ها ی بدن را که  برای تولید کلاژن و الاستین ضروری هستند زیادتر میکند،  این دو ماده فوق العاده برای جوان کردن پوست مفیدند

آب انار تخمیر نشده و خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به انگور دارد. البته دانشمندان خاطر نشان کرده اند که اثرات درمانی آب انار یا روغن دانه آن تنها از مصرف مرتب آنها در زمان طولانی به دست میاید. آب انار دارای قند تانن و ماده مفید دیگری به نام مانتین است که برای کبد خوب میباشد و موجب تصفیه کبد میگردد. انار به دلیل داشتن مقادیر زیادی ویتامین A در رشد اطفال بسیار تاثیرگذار بوده و ویتامین B موجود در انار اعصاب را تقویت میکند. همچنین به علت دارا بودن مقادیری از ویتامین B-6 ضد استفراغ میباشد. مصرف آب انار یا عصاره آن برای خانمهای باردار بسیار توصیه شده زیرا علاوه بر رفع ویار به دلیل غنای بالای این میوه از نظر ویتامینها، موجب رشد مناسب جنین میشود. آب انار همچنین در درمان اسهال نیز موثر است. نوع جنگلی و خودروی آن که به ناردان معروف است کاربرد زیادی در درمان اسهال دارد. جوشانده انار در درمان زخم و ورم معده بسیار مؤثر است. همچنین آب انار شیرین برای درمان یرقان تجویز میشود. نگاه داشتن آب انار ترش در دهان باعث از بین رفتن جوشهای دهانی و برفک میشود.

آب انار شیرین صفرا بر بوده و معده و کبد را تقویت میکند و در درمان تب های صفراوی و امراض جلدی مؤثر است و برای همین آب انار شیرین یا ترش را با پیه و شکر به هم میمالند و معجعونی تهیه میشود که ۵ تا ۱۰ سیر آن برای مداوای امراض فوق بسیار مفید است. آب انار، خاصه انار شیرین بدن را فربه و غذا را جوهر کشی نموده و به سبب رسیدن جوهر اغذیه به بدن شده و جرب و حکه (خارش بدن و مقعد و فرج) را رفع میکند. آب انار باز کننده بول و مسامات پوست و جلادهنده رخسار و ملین طبع میباشد. خوردن آب انار تشنگی، استسقا و ورم معده و بدی و در هم ریختگی مزاج را علاج میکند. آب انار به علت داشتن پتاسیم و منیزیوم و دفع سموم و تعادل مایعات بدن به خصوص خون نقش مهم ایفا میکند. آب انار ضد سرما خوردگی است و به عنوان مفرح مصرف میشود و تقویت کننده قلب است. همچنین آب انار اشتها آور و بهتر است قبل از غذا مصرف شود. مصرف انار در معالجه راشیتیسم(نرمی استخوان) و کم خونی و ضعف اعصاب مؤثر است و به بدن نیرو میبخشد. مصرف انار شیرین برای معالجه ضعف و لاغری شدید بسیار مفید است. خوردن آب اناراز ابتلاء به بیماری قند جلوگیری میکند. مضمه آب پخته انار موجب تقویت لثه میشود. مخلوط آب انار و شکر و نشاسته و صمغ عربی و روغن بادام، باز کننده ادرار و تقویت کننده کلیه و مثانه و معالج سینه سرفه و آزار آن میباشد، مخلوط فوق را باید جوشاند و نیم گرم بخورند.

آب انار ترش و شیرین حرارت معده و غلیان و فشار خون را فرو مینشاند و همچنین اثر مستی را برطرف و مضرات دخانیات را خنثی میکند. رب انار بهترین چاشنی غذاهای اصیل ایرانی از قبیل فسنجان میباشد. کنستانتره انار از آب انار قویتر و بهتر است و غم و اندوه را برطرف میکند. آب انار برطرف کننده تشنگی شدید و رفع کننده التهاب افراد تب دار میباشد. آب انار می تواند تعداد اسپرم  مرد را افزایش دهدیکی دیگر از مزایای  آب انار  افزایش تعداد اسپرم مردان است اگر میخواهید بچه دار شوید، آقایان باید روزانه یک لیوان آب اناربنوشند. در مطالعات، نوشیدن منظم آب انار به طور قابل توجهی تعداد اسپرم در مردان را افزایش میدهد. جوش و درمان آکنهعلت اساسی جوش و آکنه می تواند به مشکل  سیستم گوارش مربوط شود. نوشیدن آب انارآکنه  را بهبود می بخشد انار خواص خوبی از ویتامین C است. آب  اناربهتر از چای سبز، پوست را مرطوب میکند. نوشیدن آب  انارو یا استفاده از روغن دانه  انار به پوست رطوبت  داده  و خشکی و زبری پوست را از بین می برد. خواص درمانی آب انار بسیار متعدد هستند برای جلوگیری از اسهال، درمان تهوع و استفراغ، و  زخم معده کمک میکند. این می تواند در واقع بسیاری ازمشکلات معده استفاده شود. با گذشت زمان، شریان ها  می تواند تبدیل به  پلاک مضر شده به  مشکلات قلبی و سکته منجر شود. انار دارای مواد تشکیل دهنده  ای است که می تواند در برابر ساخت  این پلاک و کاهش اثرات آن  بر روی شریان ها جلوگیری کند. نوشیدن  روزانه آب انار  حتی می تواند در پیشگیری و درمان ریزش مو مفید باشد. اسید punicic در انار برای تقویت مو کمک کرده و باعث ضخیم و سالم شدن مو می شود. همچنین می تواند افزایش  خون در پوست سر را افزایش داده، که در آن  فولیکول های مو را بهبود می بخشد و باعث رشد بهتر مو می شود. افرادی که در هفته ۲ لیوان یا بیشتر آب انار می نوشند احتمال پیشرفت و بروز آلزایمر در آن ها نسبت به افرادی که در هفته نصف لیوان آب انار مصرف می کنند۷۶ درصد کمتر است.

 

خواص پرده های انار
مصرف انار به صورت دانه شده و همراه با شکر اصلا توصیه نمی شود و انار را باید با پرده های سفید اطراف دانه ها مصرف کرد زیرا این لایه حاوی مقادیر قابل توجهی فیبر نامحلول است که این فیبر نامحلول به حرکات دستگاه گوارش، رفع مشکلات دستگاه گوارش، جلوگیری از یبوست و کاهش اضافه وزن و کنترل اشتهای کاذب کمک می کند.

خواص انار , خاصیت انار , خواص آب انار

خواص انار – فواید آب انار

 

نگاهی کوتاه به خواص انار
# انار شیرین ادرار آور است .
# انار با دانه ملین مزاج است .
# آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است .
# ترشح صفرا را زیاد می کند.
# جوشانده پوست درخت انار نیز اثر ضد کرم درد .
# برای برطرف کردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و یا جوشانده برگهای انار استفاده کنند .
# خانم هایی که عادت ماهیانه شان منظم نیست می توانند از جوشانده برگهای انار استفاده کنند.
# برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین می برد .
#  انار شیرین برای کسانی که یرقان دارند مفید است، یک ساعت قبل یا بعد از غذا میل شود.
#  انار شیرین سرفه را تسکین می دهد و صدا را باز می کند (میوه مخصوص خوانندگان و مداهان)
#  انار شیرین خارشهای بدن را تسکین می دهد.
#  انار باز کننده ادرار و تقویت کننده دستگاه ادرار و مثانه است.
# سائیده انار و مازو برای برطرف کردن و باز کردن خلط خشک شده در سینه و دفع زخم سفلیس بسیار مفید است.
# اگر آب انار را با شکر و نشاسته و صمغ عربی و روغن بادام بجوشانیم و نیم گرم میل شود باز کننده ادرار و تقویت کننده دستگاه ادرار و مثانه است.
# انار دفع کننده مضرات دخانیات می باشد.
# اگر انار را با پوست و دانه به طور سالم بپزند و سپس کوبیده آن را در محل خارش بگذارند خارش را برطرف می کند.
# انار پخته برای زخمهای گوشه ناحن مفید است.
# برای درمان سیفلیس ، رب انار با عسل مخلوط کرده به صورت مرهم (بمالند) یا بخورند بهتر است.
# اشخاصی که دارای طبع سرد و تر هستند بعد از خوردن انار کمی زنجبیل با نبات بخورند.
# برای معالجه سرفه های شدید خونی میتوان انار را سوزانده و عسل مخلوط نمود و بر سینه مالید .
# انار شیرین خارشهای بدن را تسکین می دهد.
# طبع انار ترش سرد است.
# مقوی معده و کبد است، البته انار شیرین.
# کسانی که زخم معده دارند انار ترش ممنوع است. به طور کلی زیاده روی در مصرف انار ترش امکان به وجود آمدن زخم معده را دارد.
# جهت درمان زخمهای دهان روزی چندبار آب انار ترش را در دهان نگه داشته و مزمزه نمایید.
# گل انار جهت درمان خونریزی لثه و زخم دندان و ورم بیضه(باد فتق) مفید است.
# برای درمان استفراغ میتوان از آب انار استفاده کرد.
# پخته و خمیر گل انار همراه با کمی استراحت برای درمان کفش زدگی و ترک پا بسیار مفید است.
#  اگر انار با دانه خورده شود از صدا کردن شکم جلوگیری می کند.
#  خوردن انار غم و اندوه را از بین می برد.
#  کسانی که میل به خوردن خاک و چیزی دیگر دارند با خوردن رب انار از بین می رود.
#  خانمهای حامله اگر در دوران حاملگی رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود.
#  برای از بین بردن ترشحات ساده قاعدگی (پریودی) یا همان زنانگی از دمکرده گل انار استفاده می شود.
#  برای کسانی که خروج مقعد دارند پوست انار خشک یا تازه توصیه می شود. برای کسانی که بواسیر دارند نیز مفید است.
#  کسانی که کرم دارند پوست انار بسیار مفید است البته بهتر است یبوست نداشته باشند.
#  کسانی که کم خون هستند یا احساس خستگی زیاد می کنند از دم کرده یا جوشانده برگ انار به عنوان چای استفاده کنند.
#  دم کرده برگ انار میگرن را برطرف می نماید.
#  برای درمان کرم کدو پوست خشک کرده ریشه با ساقه انار نیز مفید است. اما برای از بین بردن کرم کدو داروهای شیمیایی البته زیر نظر پزشک بهتر است.
#  کسانی که مزاج گرم دارند انار ترش برای آنها مفید است.
#  جوشانده پوست انار جهت ترشحات سفید خانم ها مفید است.
#  از ترکیب گلهای له شده انار با روغن کنجد برای سوختگی استفاده می شود.
#  اگر انار را با پوست و دانه به طور سالم بپزند و سپس کوبیده آن را در محل خارش بگذارند خارش را برطرف می کند.
#  جوشانده گل انار درمان کننده پیوره و خون ریزی لثه می باشد.
#  بهترین موقع خوردن انار صبح ناشتا با کمی گل پر است.
#  انار تولید کننده اخلاط صالح است. همانا دو گونه خلط وجود دارد یکی مفید و دیگر غیر مفید که انار تولید کننده نوع مفید آن است.
#  برای رفع درد سینه یا سرفه خشک سر انار استفاده می شود
#  پودر پوست انار برای التیام زخمهای کهنه مفید است.
#  عصاره گل انار و گلاب برای ورم چشم مفید است. بصورت ضماد با احتیاط مصرف شود.
#  گل انار با آب بارهنگ برای زخمهای آلات تناسلی آقایان مفید است. در ضمن به جای گل ما می توانیم از پی سفید داخل انار استفاده کنیم.
#  انار دفع کننده مضرات دخانیات می باشد.
#  کسانی که می خواهند نوزادی زیبا داشته باشند در دوران حاملگی در فواصل غذا و ظهر و شب انار بخورند.
#  خوردن انار مستی را رفع می کند.
#  انار جهت صفرا و تب صفراوی مفید است. قبل از غذا میل شود.
#  پوست و ریشه انار ضد کرم
#  انار معتدل، مقوی، ملین، ادار آور و ضد تشنگی
#  اگر بعد از غذا انار شیرین خورده شود رنگ چهره زیبا و غذا آسان هضم می شود.
#  کسانی که لاغر هستند خوردن انار برای آنها مفید است البته نوع شیرین آن
# اگر انار را با عسل مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید .
# برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه است .
# آب انار خنک کننده است .
# رنگ صورت را شاداب می کند .
# صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند .
# برای وزن اضافه کردن انار بخورید .
# آب انار مقوی قلب و معده است .
# جوشانده پوست ریشه درخت انار کرم معده و روده را از بین می برد .
#  مقوی معده و کبد است، البته انار شیرین
#  کسانی که بیماری قند دارند از انار استفاده کنند.
#  جهت درمان زخمهای دهان روزی چندبار آب انار ترش را در دهان نگه داشته و مزمزه نمایید.
#  جهت درمان زخم داخل بینی یا گوشت اضافی روی زخمها آب انار ترش مفید است.
#  رب انار مقوی بدن و چاق کننده است.
# برای برطرف کردن سوختگی پوست ، گلهای انار را له کرده و با روغن کنجد مخلوط کنید و این پماد را روی قسمت سوختگی بمالید .
# جوشانده پوست درخت و پوست ریشه درخت انار کرم کش است .
# دم کرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می کند .
# دم کرده گلهای انار را بصورت غرغره برای از بین بردن زخمهای دهان بکار ببرید .
# برای برطرف کردن دندان درد ، دم کرده ریشه درخت انار را در دهان مزه مزه کنید .
# برای برطرف کردن بواسیر باید معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد .
# بهترین موقع خوردن انار صبح ناشتا با کمی گلپر است.
# جوشانده گل انار درمان کننده پیوره و خون ریزی لثه می باشد.
# پودر پوست انار برای التیام زخمهای کهنه مفید است.
# برای معالجه دمل، کورک، جوش و آلودگی خون میتوان عدد هفت گل انار را که غنچه دهن بسته است صبح ناشتا بخورند تا یکسال از بروز عوارض مذکور پیشگیری میکند.
# کسانی که می خواهند نوزادی زیبا داشته باشند در دوران حاملگی در فواصل غذا و ظهر و شب انار بخورند.
# خوردن انار مستی را رفع می کند.
# شستشو دادن با مخلوط عصاره آب انار و آب بارهنگ برای درمان زخم ذکر بسیار مفید است.
# مصرف انار همچنین برای زنان باردار بسیار مفید است و خطر زایمان زودرس را کاهش می دهد. مصرف منظم انار می تواند در رفع مشکلات عصبی و همچنین درمان سنگ کلیه و اختلال نعوظ در مردان را بهبود دهد.
# پوست انار در معالجه التهابات موضعی ناشی از وجود نوعی باکتری مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها در بدن، بسیار موثر است.# انار شیرین سرفه را تسکین می دهد و صدا را باز می کند (برای کسانی که آواز می خوانند).
# عصاره گل انار و گلاب برای ورم چشم مفید است. بصورت ضماد با احتیاط مصرف شود.
# گل انار با آب بارهنگ برای زخمهای آلات تناسلی آقایان مفید است. گل انار + عرق بید + عرق بیدمشک + عرق کاسنی + بارهنگ سپس زخم را بشویید.
# به جای گل ما می توانیم از پی سفید داخل انار استفاده کنیم.
# جهت درمان زخم داخل بینی یا گوشت اضافی روی زخمها آب انار ترش را بجوشانید تا غلیظ شود، سپس با عسل مخلوط نمایید و بر روی آنها بمالید.
# رب انار مقوی بدن و چاق کننده است.
# رب انار یبوست می آورد.
# خوردن انار غم و اندوه را از بین می برد.
# کسانی که میل به خوردن خاک و چیزی دیگر دارند با خوردن رب انار از بین می رود.
# خانم های حامله اگر در دوران حاملگی رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود.
# برای از بین بردن ترشحات ساده زنانگی از دمکرده گل انار روزی  استکان استفاده شود.  گرم گل خشک در  سی سی آب جوش  دقیقه دم کرده، بنوشید.
# برای کسانی که خروج مقعد دارند پوست انار خشک یا تازه را در آب بجوشانند صاف کرده و بعد از هر بار اجابت مزاج در داخل آب نیمگرم یا سرد آن بنشینند. برای کسانی که بواسیر دارند این عمل مفید است.
# کسانی که کرم دارند حدود سه یا چهار گرم پوست انار را با یک لیوان آب گرم میل نمایند. بهتر است یبوست نداشته باشند اگر چنانچه یبوست دارند یک روز قبل از خوردن پودر پوست انار مسهل یا سوپ های ملایم بخورند و  ساعت بعد از خوردن پودر پوست انار مقداری سوپ میل شود.
# کسانی که کم خون هستند یا احساس خستگی زیاد می کنند از دم کرده یا جوشانده برگ انار به عنوان چای استفاده ( گرم در  سی سی آب) کنند.
# دم کرده برگ انار میگرن را برطرف می نماید.  عصر و آخر شب یک لیوان میل شود.  گرم گل انار در یک لیوان آب جوش دم کرده.
# برای درمان کرم کدو بین  تا  گرم پوست خشک کرده ریشه با ساقه انار را در  لیوان آب به مدت  شبانه روز خیس کرده سپس با حرارت ملایم آن را جوشانده تا آب به یک لیوان برسد، سپس صاف نموده در  یا  نوبت با کمی عسل مخلوط کرده میل شود. بعد از آن بیمار هنگام اجابت مزاج بر روی یک ظرف آب نیم گرم بنشیند تا کاملاً کرم کدو که همانا سر آن می باشد دفع گردد زیرا اگر سر آن باقی بماند مجدداً رشد می نماید. اما برای از بین بردن کرم کدو داروهای شیمیایی البته زیر نظر پزشک بهتر است.
# در موقع خوردن جوشانده پوست انار از خوردن روغن کرچک خودداری شود. زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت نماید.
# جوشانده پوست انار جهت ترشحات سفید خانم ها مفید است.
# از ترکیب گلهای له شده انار با روغن کنجد برای سوختگی استفاده می شود.
# طبع انار سرد و تر است.
# پوست آن سرد و خشک است.
# انار شیرین طبیعت سرد، معتدل و کمی تر دارد.
# انار تولید کننده اخلاط صالح است. همانا دو گونه خلط وجود دارد یکی مفید و دیگر غیر مفید که انار تولید کننده نوع مفید آن است.
# برای رفع درد سینه یا سرفه خشک سر انار را سوراخ کرده سپس روغن بادام شیرین داخل آن ریخته و روی آتش بگذارند تا روغن جذب شود آن گاه بخورند بسیار خوب است.
# کسانی که مزاج گرم دارند انار ترش برای آنها مفید است.
# اگر انار با دانه خورده شود از صدا کردن شکم جلوگیری می کند.
# کسانی که بیماری قند دارند از انار استفاده کنند.
# انار میوه ای خوشمزه و شفابخش است. دلیل خاصیت شفابخشی انار وجود مقدار زیادی ویتامین C و دیگر ویتامین ها مانند ویتامین B2 ،B1 و B6 است. همچنین وجود پتاسیم و منیزیم در انار، می تواند عاملی برای تصفیه خون باشد.
# در قدیم از پوست این میوه در صنایع رنگ رزی و همچنین از برگ چوب درخت این میوه نیز برای علاج برخی بیماری ها استفاده می شده است.
# گاهی در اثر زیاده روی در بعضی اغذیه یا ادویه های تند خروج ادرار با سوزش همراه می شود. و یا ممکن است خون آلوده شود که در هر دو حالت باید با آب انار یا رب انار مداوا گردد.
# افرادی که به گلو درد مبتلا می شوند می توانند گل انار و یا پوست میوه ی آنرا که دارای مقدار تانن و اسیدهای آلی ضدعفونی کننده می باشد با مقداری برگ، مورد و پوست خشخاش جوشانده و آب آنرا صاف کرده روزی چند بار غرغره نمایند تا همراه با داروهای خوراکی به سرعت بیماری را بهبود بخشد. چنانکه بیمار مبتلا به کرم کدو و یا آسکاریس یا انگل های دیگری در دستگاه گوارش باشد. می تواند مقدار شش مثقال از پوست ریشه ی درخت انار را به مدت سه روز ناشتا هر روزی دو مثقال جوشانده و میل نماید.
# افرادی که در اثر ضخم یا دیگر ناراحتی های معده استفراغ شدید و مداوم می کنند و هرچه می خورند بالا می آورند اگر انار را با پوست بالای آتش گذاشته و کباب کنند سپس آب آنرا بخورند استفراغ آنان قطع می شود و بعد از رفع استفراغ باید چند روزی عسل را در آب گرم حل کرده بخورند تا معده و اثنی عشر را پاک کند تا به تدریج به خوردن غذا اقدام کنند و از معجون ریوند نیز استفاده کنند البته بعد از اعمال فوق.
# برای مصارف دارویی از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ریشه و دانه انار استفاده می شود .
# جوشانده پوست و گل انار به علت داشتن تانن قابض است و در موارد اسهال خونی و خونریزیهای شدید استعمال میشود. همچنین دانه خشک کرده انار قابض بوده و در اسهال حاد به کار می آید.
# جوشانده پوست انار برای برطرف ساختن ورم لوزتین، مکث زبان کوچک ، سستی لثه و مجرای تنفس مفید است.(بصورت غره غره ۳۰ تا ۶۰ گرم در یک لیتر آب)
# آب انار ترش زخم داخل بینی ، گوشت اضافی زخم ها و درد گوش را معالجه میکند، به این منظور باید انار ترش را بجوشانند تا غلیظ شود با کمی عسل مخلوط کرد و سپس به زخم بینی یا گوشت زیادی یا اطراف گوشی که درد میکند بمالند.
# گل انار اسهال ساده را برطرف میکند، برای این منظور باید گل انار را به صورت جوشانده یا دم کرده تهیه نمود و مانند چای با کمی شکر روزی سه فنجان میل کرد.
# مالیدن جوشانده یا دم کرده کنستانتره آب انار برای التیام جراحات مؤثر است . جوشانده پوست انار خونریزی بواسیر و امراض مقعد را معالجه میکند.برای این منظور بیمار در طشت محتوی جوشانده پوست انار مینشیند و یا پس از اجابت مزاج هر دفعه مقعد خود را با جوشانده پوست انار بشوید.
# مصرف و دم کرده یا جوشانده برگ انار به صورت چای ضد استفراغ، اشتهاآور و مقوی معده است.
# درد نیمه سر (میگرن) با خوردن دم کرده یا جوشانده برگ درخت انار درمان میشود. مصرف دم کرده یا جوشانده برگ انار مانند چای کم خونی ، ضعف شدید پس از بیماریها و خستگی شدید را برطرف میسازد.
# برای معالجه قی های خونی میتوان انار ترش و شیرین را سوزانید و با مقداری عسل مخلوط نموده و بر روی شکم مالید.
# سورمه سائیده انار پخته برای جلوگیری از ریزش آب چشم مفید است.
# برای درمان اسهال و زخم روده میتوان مقداری جو را نیم کوب کرده و به همان اندازه برنج مخلوط، با آب انار بپزند پس از صاف کردن آن را تنقیه کنند.

 

images-2

خواص انار از زبان معصومین
پیامبر خدا (ص):” انار بخورید زیرا هیچ دانه ای از آن در معده جای نمی گیرد ،مگر این که چهل روز قلب را نورانی می سازد وشیطان را برون می راند .

امام علی (ع):”درهر دانه انار چون درمعده جای می گیرد ،حیاتی برای قلب و فروغی برای نفس است و شیطانی را که وسواس نام دارد چهل شب بیمار می کند .

امام صادق (ع):” چهار چیز ،طبع را اعتدال می بخشد انارسورانی ،خرمای نارس پخته شده ،بنفشه و کاسنی .

امام صادق (ع):”هرکس در هنگام خفتن یک انار بخورد ،تا صبح جانش در امان است .

امام صادق (ع) :”برشما باد انار ؛چرا که هیچ گرسنه ای آن را نمی خورد ،مگر این که وی را بسنده است و هیچ سیری آن را نمی خورد ،مگر این که غذا را بروی گوارا می سازد .

حضرت علی(ع) می فرمایند: به کودکان خود انار دهید تا زودتر به سخن آیند.

امام صادق (ع):” هرکس انار بخورد انار شیطان وسوسه را از او دور می سازد .

امام صادق (ع):” هر کس یک دانه از انار بخورد ،آن یک دانه شیطان وسوسه را تا چهل روز زمینگیر می کند .

پیامبر خدا (ص):”انار مهتر همه میوه هاست و هر کس یک انار بخورد ،چهل پگاه شیطان خویش را به خشم می آورد .

امام صادق (ع):”میوه صد وبیست گونه است و مهتر همه آنها انار است .”

پیامبر خدا (ص):” هر کس اناری را کامل بخورد ،خداوند قلب او را چهل شب نورانی می دارد .

امام رضا (ع):”انار شیرین و ترش بمک ؛چرا که انسان را نیرو می دهد و خون را زنده می سازد .

پیامبر خدا (ص):”انار را با پیه آن بخورید ؛چرا که شست و شو دهنده معده است . ”

امام علی (ع):”اناررا با پیه بخور چرا که معده را پاک می کند و هیچ دانه ای د رمعده انسان مسلمان جای نمی گیرد مگر این که آن را روشن می سازد و تا چهل پگاه شیطان و وسوسه را از آن دور می سازد .

امام علی (ع):”انار راباپیه اش بخور چرا که زرد شدگی دندان و بدبویی دهان را از بین می برد و انسان را پاک می کند . ”

امام صادق (ع):” انار را با پیه اش بخور چرا که معده را پاک می کند و ذهن را افزون می سازد.

امام صادق (ع) می فرمایند: بخورید انار را با پرده های وسط آن تا معده را صیقل دهد و هوش را زیاد کند.

امام کاظم (ع):” هرکس روز جمعه یک انار بخورد آن انار ،دل اورا تا چهل پگاه نورانی می دارد اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار بخورد تا صد و بیست روز و نیز وسوسه شیطان ازاو دور می شود و هرکس وسوسه شیطان از اودور شود ،خداوند را نافرمانی نمی کند و هر کس خداوند را نافرمانی نکند خدای اورا به بهشت در می آورد .

امام کاظم (ع):” از جمله چیزهایی که آدم به فرزندش سفارش کرد ،این بود که به وی فرمود :”برتوباد انار ،اگر گرسنه شدی و آن را بخوردی بسنده ات کند و اگر در حالی که سیر بودی آن را خوردی غذا رابرتو گوارا سازد . ”

امام صادق (ع):” برشما باد انار شیرین آن را بخورید چرا که هیچ دانه ای از آن به معده مؤمنی در نمی آید مگر این که بیماری ای از آن ریشه کن می کند و شیطان وسوسه را از او دور می سازد .

امام عسکری (ع):” انار بخور چراکه خون را فرو می نشاند و آنرا در درون تصفیه می کند .

امام صادق از انار شیرین یاد کرد و فرمود :”ترش و شیرین در شکم سازگارتر است “.

13

احتیاط در مصرف انار
خوردن انار برای مبتلایان به زخم معده و روده جایز نیست و برای افراد سرد مزاج زیان بخش می باشد و همچنین موجب کاهش جاذبه کبد میگردد. افراط در خوردن انار باعث یبوست – ناراحتی معده و زبر شدن گلو میشود در ضمن افرادی که مبتلا به ناراحتی ریوی می باشند در مصرف انار احتیاط کنند. اشخاصی که دارای طبع سرد و تر هستند بعد از خوردن انار کمی زنجبیل با نبات بخورند. کسانی که زخم معده دارند انار ترش ممنوع است. به طور کلی زیاده روی در مصرف انار ترش امکان به وجود آمدن زخم معده را دارد. رب انار یبوست می آورد. در موقع خوردن جوشانده پوست انار از خوردن روغن کرچک خودداری شود. زیرا ممکن است ایجاد مسمومیت نماید. انار ترشنیروی جنسی را کاهش می دهد.

02

ارزش غذایی انار
ارزش غذایی در هر صد گرم انار
کالری >>>>>> 83
چربی >>>>>> 1٫۲ گرم
کلسترول >>>>>> 0
سدیم >>>>>> 3 میلی گرم
پتاسیم >>>>>> 236 میلی گرم
کربوهیدرات >>>>>> 19 گرم
پروتئین >>>>>> 1٫۷ گرم
کلسیم >>>>>> 1 درصد
منیزیم >>>>>> 3 درصد

5351662_942

نکاتی جهت خرید و نگهداری انار
هنگام خرید و نگهداری انار چه نکاتی را باید رعایت کنید؟

* انار تازه را میشود در دمای اتاق و البته در محیطی تاریک و خنک، تا یک هفته نگه داشت.

* شپشک، شته و کنه آفت‌ های مهم انار هستند اما «کرم گلوگاه» اصلی ترین دشمن این میوه است که واقعا از گلوگاه انار وارد میشود و خرابکاری می‌کند. بدترین مسئله‌اش هم این است که سخت می‌شود حریفش شد. اما بعضی انارها ذاتا نسبت به این کرم مقاوم‌اند. لذا هنگام خرید، اول به گلوی انار نگاه کنید؛ اگر سیاه باشد، احتمال وجود کرم گلوگاه در آن زیاد است.

* برای نگهداری انار به مدت طولانی تر مییتوانید آن را لای کاغذ روزنامه پیچیده و در سبد چوبی در جایی دور از آفتاب و خنک مثل زیرزمین، از سقف آویزان کنید. البته در بازار کاغذ های مخصوصی آغشته به مواد نگهدارنده هم وجود دارند.

* برای نگهداری بیشتر، باید انار ترک خورده را توی یخچال گذاشت. این‌طوری، تا ۲ هفته می شود انار سالمی داشت.

* آنهایی که میخواهند انار تابستان را برای زمستان‌ انبار کنند، چاره‌ ای ندارند جز اینکه دانه‌های آن را در ظرف درداری، در فریزر بگذارند. تجربه نشان می‌دهد تا ۶ ماه می‌شود از سلامت دانه‌های انار مطمئن بود.

* همیشه بهتر است انار را تازه بخرید، به‌ ویژه در فصل پاییز، چون از ابتدای این فصل، زمان برداشت انار شروع می‌شود. انار حتی بعد از رسیدن کامل، تا ۲ ماه می‌تواند روی درخت سالم بماند.

* انار اصولا میوه ماندگاری است، به شرطی که در محیطی مناسب نگهداری شود. محیط مرطوب، حتی اگر یخچال باشد، باکتریها و قارچ‌ های پوسته انار را فعال میکند و کپک میزند؛ پس انار را در ظرف دردار یا پلاستیکی – که رطوبت را حفظ میکند – نگه ندارید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

ساوه شناسی

ساوه شناسی

ازجمله نام هایی که با صفحات تاریخ آشنایی دیرینه دارد نام ساوه است . شهری که تقدم تاریخی آن به عهد باستان بازمی گردد و غنای فرهنگی آن یادآورحضوربزرگان علم و ادب وهنردراین خطه از سرزمین ایران اسلامی است. شهرستان ساوه دومین شهرستان استان مرکزی پس از اراک است. ساوه یکی از مناطق باستانی ایران و شهری کهن که بازمانده ازدوران ساسانی و پیـش از آن می باشد. ساوه ازدیربازمهد علم و ادب بوده است.اختران فروزانی درآسمان فرهنگ و هنراین شهر درخشیده اند از جمله سلمان ساوجی ، علامه عسگری ، شهیدچمران . قدمت شهرستان به سه هزار سال پیش باز می گردد

نقشه ساوه


شهرستان‌ ساوه‌ تا تهران ۱۴۰ کیلومتر فاصله‌ دارد و آب‌ و هوای‌ آن‌ معتدل‌ مایل‌ به‌ گرم‌ است‌. ساوه‌ یکی‌ ازشهرها و مناطق‌ باستانی‌ بازمانده‌ دوران‌ ساسانی‌ است‌. ساوه‌ در روزگار پارتیان‌ با نام‌ «سواکینه‌» یکی‌ از منازل‌ مهم‌ میانراهی‌ و در سده‌ هفتم‌ قبل‌ از میلاد یکی‌ از دژها و منازل‌ سرزمین‌ ماد به‌ شمار می‌رفته‌ است‌. ورود حضرت‌ معصومه‌ (س‌) به‌ ساوه‌، نخستین‌ رویدادی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ اوایل‌ دوران‌ اسلامی‌ این‌ شهر ذکر شده ‌است‌. ناحیه‌ و شهر ساوه‌ در روزگار دیالمه‌ و سلجوقیان‌ پیوسته‌ مقر زمستانی‌ سلاطین‌ دیلمی‌ و سلجوقی‌ وسپاهیان‌ آنان‌ بوده‌ است‌.


شهر صنعتی کاوه 
شهر صنعتی کاوه با مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی تهران در سال ۱۳۵۲تأسیس شده است.این شهر که بزرگترین شهر صنعتی ایران است به دلایلی همچون موقعیت ممتاز جغرافیائی و نزدیکی آن به تهران، دسترسی آسان به سایر نقاط ایران و جاده‏ های ترانزیت، مجاورت با فرودگاه بین‏ المللی امام خمینی و اتوبان تهران- ساوه، برخورداری از مزایای مناطق ویژه اقتصادی، دسترسی به خطوط راه‏ آهن سراسری و برخورداری از تأسیسات زیربنائی مناسب به یک قطب بزرگ صنعتی بین ‏المللی تبدیل شده است.

نقشه شهر صنعتی کاوه 


مکان های دیدنی و تاریخی – ساوه:

باغ های سرسبز و پررونق انار، قزقلعه ساوه، مسجدانقلاب، مسجدجامع ساوه، کاروان‌سرای باغ شیخ، امام‌زاده سیداسحاق ساوه برخی از مهم‌ترین دیدنی‌های شهرستان ساوه را تشکیل می‌دهند.

کشاورزی و دام داری – ساوه:

اساس اقتصاد شهرستان ساوه بر پایه کشاورزی و دام‌داری استوار است. سیستم کشاورزی منطقه در سال های اخیر از حالت سنتی به صورت نیمه مکانیزه در آمده به طوری که حدود ۸۰ درصد درآمد مردم از راه کشاورزی و ۲۰ درصد از راه صنعت تامین می‌شود. منابع آب جهت آبیاری زمین های زراعی و باغ‌های میوه از رودخانه قره چای و چاه های ژرف و کاریزها تامین شده و از عمده‌ترین فرآورده ها این منطقه گندم، جو، تره بار، پنبه، علوفه دامی، بنشن، میوه های سر درختی مانند انار، انجیر، انگور، زردآلو، گیلاس، بادام و گردو را می توان نام برد. دام‌داری بر اساس و روش سنتی و پرواری انجام می شود که شامل پرورش گاو، گوسفند و طیور است که نیازهای داخلی مردم را تامین می‌کند. صنایع دستی این شهرستان از قدیم شامل قالی‌بافی، جاجیم بافی و گیوه دوزی است. بازرگانی در زمینه محصولات کشاورزی و دامی رواج دارد. عمده ترین صادرات این شهرستان گندم، ذرت، بنشن، انار و انجیر است.

مشخصات جغرافیایی – ساوه:

ساوه یکی از شهرستان های استان مرکزی از خاور به شهرستان تهران و قم، از شمال به شهرستان کرج، از باختر به بخش های خرقان و نوپران از توابع شهرستان ساوه و از جنوب به شهرستان تفرش محدود می‌شود. مرکز شهرستان از نظر جغرافیایی در ۵۰ درجه و ۲۲ دقیقه ی درازای خاوری و ۳۵ درجه و ۱ دقیقه ی پهنای شمالی و ارتفاع ۱۰۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است. شهرستان ساوه در منطقه ای دشتی قرار گرفته و کوه های پراکنده در اطراف آن واقع شده اند. شهرستان ساوه از آب و هوای معتدل و خشک برخوردار است. رودخانه قره چای از مهم ترین رودخانه‌های این شهرستان به شمار می‌آید. مسیرهای دسترسی به این منطقه عبارتند از :
– جاده آسفالته ساوه – تهران به درازای ۱۳۰ کیلومتر
– جاده آسفالته ساوه- همدان به درازای ۱۷۰ کیلومتر
– جاده آسفالته ساوه – قم به درازای ۷۰ کیلومتر

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی – ساوه:

ساوه یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوران ساسانی است که به معنی خرده طلا آمده است. تپه باستانی ساسانی آسیاباد (سیر آباد) در مجاورت شهر، هم چنین تپه ها و محوطه های تاریخی هریسان، خرم آباد، آوه نشان گر قدمت این است. ساوه در روزگار پارتیان با نام «سواکینه»، یکی از منازل مهم میان راهی و در سده هفتم قبل از میلاد یکی از دژها و منازل سرزمین ماد به شمار می رفته است. از وضعیت ساوه در روزگار پیش از اسلام اطلاع دقیق و مستندی در دست نیست، اما از قرن دوم هجری به بعد در مورد این شهر اطلاعات و روایات مکتوب زیادی موجود می باشد. ورود حضرت معصومه (ع) به ساوه در راه سفر خراسان و بیماری ایشان در ساوه، نخستین رویدادی است که در تاریخ اوایل دوران اسلامی این شهر ذکر شده است. به نظر می رسد که گسترش خلافت اسلامی تا مرزهای چین، حمل و نقل کالا، کاروان های زیارتی حجاج و آبادانی راه ابریشم، توسعه شهر ساوه را در سده های نخستین اسلامی فراهم آورده است.
ناحیه و شهر ساوه در روزگار دیالمه و سلجوقیان پیوسته مقر زمستانی سلاطین دیلمی و سلجوقی و سپاهیان آنان بوده که معمولا ییلاق را در ناحیه خرقان و همدان می گذرانده اند. سرای معروف دیلمان و کوشک سلطانی ساوه اقامتگاه شاهان سلجوقی بوده است. رونق و آبادی شهر ساوه در روزگار سلجوقیان به اوج خود رسید و ساوه به مرکز سران قبایل متحد سلجوقی که لقب اتابک داشتند، تبدیل شد. از این روزگار تا دوره خوارزمشاهیان بسیاری از وزرای سلجوقی و خوارزمشاهی ساوجی بوده اند که هریک در زمان خود در آبادانی و ایجاد بناهای شهری آن کوشیدند. ساوه در جریان حمله خانمان بر انداز مغول در قرن هفتم هجری صدمه و آسیب فراوانی دید. مغولان شهر را ویران کرده و ساکنان آن را از دم تیغ گذراندند. عماد الملک ساروجی وزیر با تدبیر و دانشمند سلطان محمد و سلطان جلال الدین خوارزمشاهی از جمله افرادی است که در جریان حمله مغول جان خود را از دست داد. در دروه جانشینان هلاکو (ایلخانان) قسمت عمده ای از خرابی های هجوم مغول مجددا بازسازی شد. در این دوره نیز ساوجیان هم چنان در مقامات و مناصب دیوانی دولت ایلخانی به خدمت در آمدند که از آن جمله می توان به خواجه سعد الدین ساوجی وزیر غازان خان، امیر نظام الدین یحیی ساوجی، خواجه ظهیر الدین ساوجی، خواجه شمس الدین ساوجی و… اشاره کرد.
ساوه در دوران تیموریان و آق قویونلو از غارت های متعدد و رقابت های میان شاهزادگان آق قویونلو صدمه فراوانی دید. ورود ترکمانان چادر نشین و استقرار آنان در اطراف ساوه و دستیابی سران آن به حکومت و درگیری و رقابت داخلی آنان، صدمه و آسیب سنگینی به اقتصاد و نیروهای تولیدی شهر وارد ساخت. در دوران صفویه بلوکات ساوه یکی از قلمرو های استقرار ایلات وابسته به نهاد حکومت صفویه (قزلباش و شاهسون ها) شد. اینان در حقیقت به مثابه قوای نظامی حکومت در نواحی مجاور پایتخت استقرار یافتند. از جمله ایل بیات که در دشت های ساوه و زرند مستقر شدند و آن جا را به عنوان قلمرو زمستانه خود برگزید. در دوره صفویه شهر ساوه دوباره آباد شد و کاروان‌سراها، راه ها، رباط های میان راهی، مساجد، بازار سرپوشیده و بناهای متعددی در آن احداث گردید. با این حال خرابی های ناشی از هجوم و حمله تیموریان، جنگ ها و کشمش های زمان آق قویونلو ها به تمامی بازسازی نشد. در اواخر دوره صفویه به ویژه در زمان حکومت شاه سلطان حسین صفوی، ضعف حکومت مرکزی و تاخت و تاز قبایل و ایلات، رویدادهای ناشی از جنگ های ایران و عثمانی و فتنه افغان، آسیب های جدی و فراوانی به رشد و توسعه شهر وارد کرد.در روزگار زندیه با احداث بنای معروف چهار سو، در احیای مجدد بازرگانی ساوه کوشش شد. در فاصله پایان دوران صفویه تا قاجاریه، شهر در تسلط حکام وابسته به گروه های ایلی پر نفوذ ناحیه مانند خلج ها قرار گرفت. با پایتخت شدن تهران، اهمیت ساوه کاسته شد. در حال حاضر شهر ساوه یکی از شهرهای آباد استان مرکزی است و توسعه صنعتی آن موجبات رشد روز افزونی را فراهم آورده است.

اماکن مذهبی – ساوه:

مسجد میدان‌ (مسجد قرمز) – ساوه‌: این‌ مسجد که‌ به‌ مسجد قرمز نیز معروف‌ است‌، در ضلع‌ شمالی‌ میدان‌ قدیمی ‌ساوه‌، قرار دارد. نام‌ قرمز از تزئینات‌ و کتیبه‌های‌ قرمز  رنگ‌ مسجد اخذ شده‌ است‌. ساختمان‌ مسجد مشتمل‌ برگنبد ساده‌ آجری‌، یک‌ گلدسته‌، سه‌ رواق‌ و چند ایوان‌ است‌ و از آثار دوره‌ سلجوقی‌ به‌ شمار می‌آید. این‌ مسجد محرابی‌ زیبا و با ارزش‌ دارد که‌ با چند کتیبه‌ گچبری‌ و با نقاشی‌ مقرنس‌ گچی‌ مزین‌ شده‌ است‌. این‌ محراب‌ سه‌ کتیبه‌ به‌ خط‌ ثلث‌، کوفی‌ سفید و کوفی‌ زرشکی‌ دارد. از دیگر نشانه‌های‌ با ارزش‌ این‌ مسجد مناره‌ آجری‌ آن‌ است‌ که‌ از قرن‌ پنجم‌ (عهد سلجوقی‌) به‌ یادگار مانده‌ است‌ و تاریخ‌ ۴۵۳ هجری قمری بر روی‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ است‌.

مسجد جامع‌ ساوه – ساوه‌: مسجد جامع‌ ساوه‌ یکی‌ از آثار ارزشمند دوره‌ سلجوقی‌ است‌ که‌ در اوایل‌ قرن‌ ششم‌ هجری‌ قمری همزمان‌ با پیدایش‌ شهر ساوه‌ بنیان‌  گذارده‌ شده‌ است‌. این‌ بنا، گنجینه‌ای‌ از هنر نقاشی‌ است‌ و کاشی‌ کاری‌ وگچبری‌های بسیار جالب‌ توجهی‌ دارد. این‌ مسجد مجلل‌ و باشکوه‌ مشتمل‌ بر یک‌ حیاط‌، ایوان‌، مناره‌، چند شبستان‌، گنبد، دو محراب‌ قدیمی‌ با کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ کوفی‌ و دو محراب‌ عصر صفوی‌ با کتیبه‌ خط‌ ثلث‌ است‌. محراب‌ مسجد کتیبه‌های‌ متعدد عمودی‌ و افقی‌ دارد که‌ سه‌ جانب‌ را فرا گرفته‌ و روی‌ آن‌ها به‌ خط‌ ثلث‌ و کوفی ‌سوره‌هایی‌ از قرآن‌ مجید مانند سوره‌ شریفه‌ «قدر»، «اخلاص‌» و «جمعه‌» گچبری‌ شده‌ است‌. در ضلع‌ غربی‌ میانه ‌شبستان‌ها نیز ایوان‌ باشکوه‌ رفیعی‌ قرار دارد که‌ در هر جانب‌ آن‌ حجره‌ای‌ با درگاه‌ تنگ‌ تعبیه‌ شده‌ است‌. گنبد مسجد جامع‌، ۱۴ متر قطر و ۱۶ متر ارتفاع‌ دارد. ساق‌ گنبد از درون‌ با کاشی‌های‌ زیبا آراسته‌ شده‌ است‌. بیرون‌چهار دیواری‌ مسجد، مناره‌ای‌ با ارتفاع‌ ۱۴ متر وجود دارد که‌ از نظر هنر معماری‌ قابل‌ توجه‌ است‌. این‌ بنا در فهرست‌ آثار ملی‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌.

امامزاده‌ سلطان‌ سید اسحاق‌ – ساوه‌: این‌ بنا در چند صد متری‌ مسجد جامع‌ ساوه‌ قرار دارد و شامل‌ صحن‌ و ایوان ‌بقعه‌ است‌. بنای‌ بقعه‌، برج‌ گونه‌ای‌ از آثار قرن‌ هفتم‌  هجری قمری است‌ که‌ در سده‌های‌ بعد، واحدهایی‌ به‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌. کاشی‌ها هشت‌ گوش‌ فیروزه‌ای‌، خشتی‌ سه‌ سانتی‌ متری‌ فیروزه‌ فام‌ و کتیبه‌ موجود از زیبایی‌های‌ خاص‌ این‌ بقعه ‌است‌. متن‌ کتیبه‌ کاشی‌ کاری‌ به‌ خط‌ برجسته‌ ثلث‌ شامل‌ سوره‌ مبارکه‌ جمعه‌ است‌ که‌ بر روی‌ آن‌ تاریخ‌ ۶۷۶ هجری قمری ‌خوانده‌ می‌شود.

آثار تاریخی – ساوه:

تپه‌ علیشار

– ساوه‌: این‌ تپه‌ در وسط‌ روستای‌ علیشار در بخش‌ رازقان‌ ساوه‌ قرار گرفته‌ و قدمت‌ دیرینه‌ دارد و ازجانب‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ به‌ عنوان‌ مکان‌ باستانی‌، شناسایی‌ و ثبت‌  گردیده‌ است‌.

قلعه‌ الویر

– ساوه:‌ قلعه‌ تاریخی‌ الویر در شمال‌ غربی‌ شهرستان‌ ساوه‌ قرار دارد. الویر یک‌ روستای‌ تاریخی ‌محسوب‌ می‌شود که‌ سه‌ تپه‌ باستانی‌ در محدوده‌ آن‌ وجود دارد. قلعه‌  الویر در کنار تپه‌ دوم‌ قرار دارد و از سنگ‌،خشت‌ و سفال‌های‌ ساده‌ و لعابدار منقوش‌ آن‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ قدمت‌ آن‌ به‌ دوره‌های‌ ساسانی‌ و بعد ازاسلام‌ تا زمان‌ صفویه‌ می‌رسد. در ۲ کیلومتری‌ شرق‌ الویر یک‌ تپه‌ باستانی‌ قرار دارد که‌ قدمت‌ سفال‌های‌ پراکنده‌ پیرامون‌ آن‌ به‌ هزاره‌ چهارم‌، سوم‌ و دوم‌ قبل‌ از میلاد می‌رسد و همچنین‌ از این‌ تپه‌، سفال‌های‌ متعدد مربوط‌ به ‌دوره‌ ساسانیان‌ تا عصر ایلخانیان‌ کشف‌ شده‌ است‌.

غار آقداش‌

– ساوه:‌ این‌ غار در کوه‌های‌ شمال‌ آبادی‌ آقداش‌ در دهستان‌ کوهپایه‌ شهرستان‌ ساوه‌ قرار دارد. در این‌غار نقاشی‌های‌ حاکی‌ از سکونت‌ انسان‌ در عصر شکار وجود دارد.  به‌ همین‌ لحاظ‌ از مهم‌ّترین‌ محوطه‌های ‌باستانی‌ بخش‌ نوبران‌ ساوه‌ به‌ شمار می‌رود.

قلعه‌ آردمین‌

– ساوه: در ۵۶ کیلومتری‌ جاده‌ ساوه‌ – همدان‌، در دامنه‌ جنوبی‌ کوه‌های‌ رحمان‌ دهکده‌ سرسبزی‌ به‌نام‌ آردمین‌ وجود دارد. در میان‌ آبادی‌ و در داخل‌ بافت‌ مسکونی‌ و  باغ‌ها، بنای‌ عظیمی‌ مشتمل‌ بر بخش‌های‌مختلف‌ خودنمایی‌ می‌کند. نمای‌ بنا از داخل‌ حیاط‌، چهار چوب‌های‌ مستطیل‌ آجری‌ دارد که‌ یک‌ در میان‌ با استفاده‌ از گچ‌ تعبیه‌ شده‌اند. ارسی‌های‌ داخلی‌ برج‌ جنوب‌ غربی‌ با گره‌کاری‌ و شیششه‌های‌ الوان‌، نرده‌های‌ چوبی‌ و درِ ورودی‌ دو لنگه‌ای ‌تزئین‌ شده‌اند. در ضمن‌ میخ‌ پرچ‌ها و کوبه‌های‌ فلزی‌ در ورودی‌ بیرونی‌ نیز جالب‌ توجه‌ می‌باشند. این‌ قلعه‌ وفضای‌ سرسبز و با صفای‌ روستا از جاذبه‌های‌ تاریخی‌ – طبیعی‌ این‌ روستا به‌ شمار می‌رود.

تپه‌ آوه ‌

– ساوه:‌ تپه‌ باستانی‌ آوه‌ در روستای‌ آوه‌ ۱۰ کیلومتری‌ ساوه‌ قرار دارد. از مکان‌هایی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ سفالینه‌های‌ بسیاری‌ از آن‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ دوران‌  پیش‌ از اسلام‌ و بعد از اسلام‌ تعلق‌ دارند.

قلعه‌ اسماعیلیه‌

– ساوه‌: این‌ قلعه‌ در کنار آبادی‌ “قزقلعه‌” بر روی‌ صخره‌ یکپارچه‌ای‌ در کوه‌ قره‌ داغ‌ در ۳۵ کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ ساوه‌ ساخته‌ شده‌ است‌. در پیرامون‌ قلعه‌ با استادی‌ و  مهارت‌ تمام‌ نقب‌هایی‌ تعبیه‌ شده‌که‌ هر یک‌ به‌ نوعی‌ سنگر دفاعی‌ است‌. کنار قلعه‌ در درون‌ صخره‌، آب‌ انباری‌ دیده‌ می‌شود. ساختمان‌ اصلی‌ قلعه‌بر روی‌ تراسی‌ رو به‌ دشت‌ ساوه‌ قرار دارد. قرینه‌ سازی‌ در ساختمان‌ بنا بسیار دقیق‌ رعایت‌ شده‌ است‌. در هرطرف‌ راهرو، سه‌ اطاق‌ ساخته‌ شده‌ که‌ به‌ ایوان‌ ارتباط‌ دارند. در جوار بنای‌ اصلی‌، سمت‌ دروازه‌، بنای‌ دیگراحداث‌ شده‌ که‌ نماز خانه‌ای‌ در آن‌ قرار دارد و محراب‌ آن‌ هنوز در قسمت‌ جنوب‌ غربی‌ دیده‌ می‌شود. در شمال‌قلعه‌ بقایای‌ یک‌ آبادی‌ و تپه‌ای‌ وجود دارد که‌ در آن‌ سفال‌هایی‌ از هزاره‌ چهارم‌ و پنجم‌ قبل‌ از میلاد یافت‌ شده‌است‌.

پل‌ تاریخی‌ سرخده‌

– ساوه‌: بنای‌ این‌ پل‌ در جنوب‌ ساوه‌ و در ۱۳ کیلومتری‌ جاده‌ پل‌ آباد به‌ قز قلعه‌ در جنوب‌غربی‌ روستای‌ سرخده‌ واقع‌ شده‌ است‌. مصالح‌ آن‌ تماماً از آجر و ملاط‌ ساروج‌ است‌. ساختمان‌ پل‌ از ۸۸ چشمه‌با طاق‌ رومی‌ تشکیل‌ شده‌ و طول‌ پل‌ حدود ۷۰ متر و عرض‌ ان‌ ۵۵ متر است‌. ساختمان‌ و بنای‌ پل‌ جالب‌ توجه‌ ودارای‌ ارزش‌های‌ دیداری‌ است‌.

جغرافیای طبیعی – ساوه:

دریاچه‌ سد غدیر

– ساوه:‌ سد آبی‌ – برقی‌ غدیر در تنگه‌ فرقان‌ در ۲۵ کیلومتری‌ شهر ساوه‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ سدعلاوه‌ بر تأمین‌ آب‌ کشاورزی‌ دشت‌ ساوه‌، آب‌ آشامیدنی‌ منطقه‌ پایین‌  دست‌ سد را نیز تأمین‌ می‌کند. این‌ دریاچه‌و اراضی‌ پیرامون‌ آن‌ یکی‌ از تفرجگاه‌های‌ مناسب‌ منطقه‌ است‌ و در فصل‌ تابستان‌ و بهار در اشکال‌ مختلف‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

غرق آباد 
غَرق‌آباد شهری است در شهرستان ساوه استان مرکزی ایران. غرق‌آباد در بخش نوبران این شهرستان و در مسیر جاده همدان به ساوه قرار دارد.

غرق‌آباد در فاصله ۵۵ کیلومتری جاده ساوه به همدان واقع شده و دارای آب وهوایی معتدل و مطبوع است.این شهر کوچک بعد از انقلاب ۵۷ از نظر تقسیمات سیاسی از روستا به شهر تبدیل شده است.
درباره شهر
غرق آباد شهریست در شهرستان ساوه استان مرکزی،در بخش نوبران این شهرستان و در مسیر جاده همدان به ساوه قرار دارد.

غرق اباد در فاصله ۵۵ کیلومتری جاده ساوه به همدان واقع شده و دارای آب و هوای معتدل و مطبوع است.این شهر بعد از انقلاب ۵۷ از نظر تقسیمات سیاسی از روستا به شهر تبدیل شد.

غرق آباد با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی خود مانند قابلیت های خوب کشاورزی،داشتن زمینه های مناسب برای احداث کارگاهها و کارخانه های تولیدی،واقع شدن در مسیر جاده ترانزیتی و مرکزیت روستاهای مجاور و همچنین وجود نیروی انسانی جوان از پتانسیل های بالای رشد و توسعه برخوردار است.

غرق آباد ازشمال به بخش رازقان،غرب شهر نوبران،شرق به شهر ساوه و جنوب به شهر تفرش نزدیک است و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۲۷ متر می باشد


نقشه غرق آباد 


ساوه را بیشتر بشناسیم 

 1. سوغات ساوه 
 2. مسجد جامع ساوه 
 3. انار ساوه 
 4. صنایع دستی ساوه 
 5. باسلوق ساوه 
 6. مراسم حلیم پزان ساوه 
 7. آشنایی با شهرستان زرندیه /تاریخ و فرهنگ 
 8. اخبار ساوه 
 9. موزه چهارسوق ساوه
 10. لیست پزشکان ساوه 
 11.  آشنایی با حکیم تیلیم خان

ساوه از نگاه تصویر /گالری عکس ساوه 

مکانهای دیدنی ساوهساوه شناسیساوهساوهساوهنقشه ساوه

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

تاریخچه شب یلدا

تاریخچه شب یلدا

ریشه کلمه یلدا متعلق به زبان سریانی است و به معنای تولد یا میلاد است. در برخی منابع آمده است که پس از مسیحی شدن رومیان، سیصد سال پس از تولد عیسی مسیح، کلیسا جشن تولد مهر را به عنوان زاد روز عیسی پذیرفت، زیرا زمان دقیق تولد وی معلوم نبود. در واقع یلدا یک جشن آریایی است و پیروان میترائیسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار می کرده اند. وقتی میترائیسم از تمدن ایران باستان به سایر جهان منتقل شد در روم و بسیاری از کشورهای اروپایی روز 21 دسامبر به عنوان تولد میترا جشن گرفته می شد ولی پس از قرن چهارم میلادی در پی اشتباه محاسباتی، این روز به 25 دسامبر انتقال یافت و از سوی مسیحیان به عنوان روز کریسمس جشن گرفته شد. از این روست که تا امروز بابا نوئل با لباس و کلاه موبدان ظاهر می شود و درخت سرو و ستاره بالای آن هم یادگاری از کیش مهر است.

در ایران و سرزمین های هم فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نام «شب چله» یا «شب یلدا» نام می برند که همزمان با شب انقلاب زمستانی است. به دلیل دقت گاهشماری ایرانی و انطباق کامل آن با تقویم طبیعی، همواره و در همه سال ها، انقلاب زمستانی برابر با شامگاه سی ام آذرماه و بامداد یکم دی ماه است. هر چند امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند که مراسم شب چله برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار می شود؛ اما می دانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز و شبی، نحس و بد یوم شناخته نمی شده است. جشن شب چله، همچون بسیاری از آیین های ایرانی، ریشه در رویدادی کیهانی دارد.

خورشید در حرکت سالانه خود، در آخر پاییز به پایین ترین نقطه افق جنوب شرقی می رسد که موجب کوتاه شدن طول روز و افزایش زمان تاریکی شب می شود. اما از آغاز زمستان یا انقلاب زمستانی، خورشید دگرباره بسوی شمال شرقی باز می گردد که نتیجه آن افزایش روشنایی روز و کاهش شب است. به عبارت دیگر، در شش ماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان، در هر شبانروز خورشید اندکی پایین تر از محل پیشین خود در افق طلوع می کند تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین ترین حد جنوبی خود با فاصله 5/23 درجه از شرق یا نقطه اعتدالین برسد. از این روز به بعد، مسیر جابجایی های طلوع خورشید معکوس شده و مجدداً بسوی بالا و نقطه انقلاب تابستانی باز می گردد. آغاز بازگردیدن خورشید بسوی شمال شرقی و افزایش طول روز، در اندیشه و باورهای مردم باستان به عنوان زمان زایش یا تولد دیگرباره خورشید دانسته می شد و آنرا گرامی و فرخنده می داشتند.

در گذشته، آیین هایی در این هنگام برگزار می شده است که یکی از آنها جشنی شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید تازه متولد شده، بوده است. جشنی که از لازمه های آن، حضور کهنسالان و بزرگان خانواده، به نماد کهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است، و همچنین خوراکی های فراوان برای بیداری درازمدت که همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند.

تنوع برگزاری یلدا

یکی از آیین های شب یلدا در ایران، تفال با دیوان حافظ است. مردم دیوان اشعار لسان الغیب را با نیت بهروزی و شادکامی می گشایند و فال دل خویش را از او طلب می کنند. در برخی دیگر از نقاط ایران نیز شاهنامه خوانی رواج دارد. نقل خاطرات و قصه گویی پدر.یزدان دوست بویراحمدی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

درد ودل یک ولی دانش اموز ساوه ای

درد و دل یک ولی دانش آموز از بی دقتی و سهل انگاری مدیریت مدرسه غیر دولتی لقمان ساوه

*هنگام زنگ ترخیص مدرسه فوق به دلیل نامعلوم و بی مسئولیتی مسئول به جهت عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی دانش آموز به زمین خورده و دو دندان پیشین وی شکسته و از بین رفته است که زیبایی صورت وی نیز می باشد. و این دندانها مجددا نمی رویند و این در صورتی است که توقع مردم از این مدارس به دلیل غیر دولتی بودن آن (پرداخت هزینه از سوی اولیاء) بیشتر است. احساس می شود این اتفاقات به دلیل عدم نظارت از سوی مسئولین آموزش و پرورش شهرستان بوده و بنده در مرحله اول جهت رسیدگی به اداره محترم مذکور مراجعه و پس از عدم حصول نتیجه به اجبار جهت احقاق حقوق خویش مطابق قوانین و مقررات به مراجع قضایی مراجعه و طرح شکایت نمودم. با توجه به اینکه مدرسه محل و ملجاء آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این مرزوبوم می باشد چرا با وجود این برکت و نعمت فرهنگی، حقیر می بایست علی رغم میل باطنی خویش به مراجع قضایی متوسل شوم. از مسئولان امر تقاضای رسیدگی دارم. از طرف ولی دانش آموز

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

بعد از کشته شدن سفیر

بعد از کشتن سفیر روسیه در آنکارا، امروز در نشست سه جانبه ایران روسیه و ترکیه، محافظ ظریف تمام وقت نگاه‌وحواسش سمت محافظ وزیرخارجه ترکیه بود!

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

یک مقام مسئول خبر داد: ۴ پیمانکار برنده مناقصه فاز ۲ آزادراه تهران ـ شمال

یک مقام مسئول خبر داد:

۴ پیمانکار برنده مناقصه فاز ۲ آزادراه تهران ـ شمال

بازدیدحجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از آزادراه تهران-شمال
شناسهٔ خبر: 3854261 - 
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت گفت: چهار پیمانکار داخلی برنده مناقصه فاز ۲ آزادراه تهران ـ شمال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشفیع در نشست خبری نخستین نمایشگاه «راهسازی، راهداری و صنایع وابسته» افزود: در حال حاضر چهار پیمانکار پایه یک داخلی که در مناقصه فاز ۲ آزادراه تهران ـ شمال برنده شده بودند، اجرای کار را بر عهده گرفته‌اند و بر اساس برنامه، تعداد تونل‌های فاز ۲ هم کاهش یافته است که این موضوع صرفه‌جویی در هزینه و همچنین زمان بهره‌برداری از پروژه را به همراه دارد.

وی ادامه داد: آزادراه تهران ـ شمال یکی از تأثیرگذارترین آزادراه‌های کشور است که فاز ۱ آن تا بهار سال آینده به اتمام می‌رسد و مناقصه فاز ۲ آن هم برگزار و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

میرشفیع افزود: مجری این آزادراه و سرمایه‌گذار اصلی این پروژه، بنیاد مستضعفان است و مهمترین بخش این پروژه که فاز ۱ آن است، در حال حاضر توسط پیمانکاران پایه ۱ در حال اجراست.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت تصریح کرد: آزادراه اصفهان ـ شیراز با طول ۲۲۰ کیلومتر و همچنین آزادراه ارومیه ـ تبریز با طول بیش از ۸۰ کیلومتر و آزادراه حرم تا حرم در حال ساخت هستند.

وی خاطرنشان کرد: محور فیروزکوه به مازندران هم در حال ساخت است که تا پایان سال تنها سه کیلومتر از آن باقی می‌ماند. همچنین آزادراه قزوین رشت که یکی از مسیرهای منتهی به شمال کشور است نیز در حال انجام است و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک تجارت ساخته می‌شود.

میرشفیع به عملکرد مناسب وزارت راه و شهرسازی در تکمیل آزادراه تهران ـ شمال اشاره کرد و گفت: عملکرد این وزارتخانه طی یکی، دو سال گذشته برای ساخت این آزادراه برابر با تلاش‌های صورت گرفته در ۲۰ سال گذشته است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت در فاز ۲ آزادراه تهران ـ شمال، ۶ کیلومتر از تونل البرز که (مهمترین تونل این آزادراه است) ساخته شده است و احداث تونل موازی آن هم در حال بررسی است.

۳ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در بخش آزادراهی

وی به شرایط مناسب کشور در سرمایه‌گذاری در ساخت جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: در آینده حدود سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در بخش آزادراهی خواهیم داشت.

مشاوروزیرراه وشهرسازی درراه روستایی گفت:  ۶استان(هرمزگان، سیستان وبلوچستان، آذربایجان غربی و...) درحجم راه آسفالته با میانگین کشوری فاصله دارند که تلاش شده است این استان ها به میانگین کشوری نزدیک شوند.

وی ادامه داد: براساس برنامه قراربود ۹۵درصد از راه های روستایی کشور آسفالته شوند و باوجود کمبود اعتبارات در این زمینه، پروژه های مربوط به راه روستایی متوقف نشد.

وی ابراز امیدواری کرد:۹۵درصد از راه های روستایی کشور تاپایان دولت یازدهم به بهره برداری برسد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

روحانی در همایش حقوق ملت در قانون اساسی:‌نجات اقتصاد وعده من به ملت بود/چرخ اقتصاد ایران به حرکت درآمده است

روحانی در همایش حقوق ملت در قانون اساسی:‌

نجات اقتصاد وعده من به ملت بود/چرخ اقتصاد ایران به حرکت درآمده است/ اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه اسفندماه می‌آید/ در قانون نورچشمی معنی ندارد

خبرگزاری فارس: نجات اقتصاد وعده من به ملت بود/چرخ اقتصاد ایران به حرکت درآمده است/ اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه اسفندماه می‌آید/ در قانون نورچشمی معنی ندارد

رئیس جمهور بابیان اینکه نجات اقتصاد وعده من به ملت ایران بود، گفت: امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری ایرسا نیوز ، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز با حضور در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» که به منظور رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: ماه آذر، ماه همه‌پرسی قانون اساسی و ماه فرمان هشت ماده‌ای امام راحل است. 

وی در ادامه گفت: امروز با رونمایی از منشور حقوق شهروندی به یکی از وعده‌های مهم به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می‌رسم. ملت ایران بیش از یکصد سال پیش بر استقرار قانون در این کشور تلاش بی‌وقفه انجام داده است و همه ایستادگی‌ها برای تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی آن زمان، ثمره حرکت و انقلاب مشروطه بود و مردم ایران اولین گام در قانونی شدن کشور را برداشت و بنده می‌خواهم این را به اسلامی شدن واقعی کشور تعبیر کنم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اسلام حکومت اسلام چیزی جز حکومت قانون نیست. حکومت پیامبر، حکومت قانون بود. حکومتی بود که پیامبر به عنوان بالاترین مقام حق نداشتند ذره‌ای از قانون الهی تخلف کنند. هیچ کس از قانون مستثنا نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند.

روحانی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم، هیچ فرد و نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امنی داشته باشد. در قانون استثنا نداریم. در قانون نورچشمی نداریم. در قانون فرد و وابسته به این جناح و آن جناح نداریم. می‌پذیرم و درست است که انقلاب اسلامی تمام نشده است، اگر تمام شده بود، و امروز شرایط دیگری و شرایط بهتری را در همه قوای حاکم در این سرزمین می‌دیدیم. 

وی ادامه داد: تا تبعیض هست، انقلاب تمام نشده است، تا فساد هست، انقلاب تمام نشده است، تا گردنکشی‌ها هست، انقلاب تمام نشده است، ما باید به روزی برسیم که شاهد حکومت عدل اسلام در سراسر سرزمین باشیم. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه پای همه وعده‌هایم تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد، گفت: از آغاز، یکی از وعده‌هایم  تدوین منشور حقوق شهروندی بود. من راجع به حقوق جوانان و بانوان وعده دادم و پای این وعده‌ام ایستاده‌ام. من برای حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام وعده دادم و پای وعده ایستاده‌ام.

روحانی با تأکید بر اینکه من به مردم وعده دادم و گفتم اقتصاد ایران را نجات خواهم داد، گفت: امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک‌رقمی هستند و هم شاهد رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در مقایسه شش ماهه سال پیش با رشد 7.4 هستند. همچنین از تابستان امسال نسبت به سال گذشته شاهد اشتغال خالص بیش از 700 هزار نفر در کشور هستند. تورم و رکود و بیکاری به عنوان مهمترین مسئله در اقتصاد و بعد آن، سرمایه‌گذاری خارجی، رشد صادرات و بقیه بخش‌ها بدانیم، توازن در صادرات و واردات، بخش کشاورزی و حرکت در مسیر خودکفایی، خودکفایی در تولید گندم در کشور و ده‌ها نمونه دیگر است. 

وی در ادامه گفت: اقتصاد امروز کشور نسبت به سال 91 سالی که رشد اقتصادی ما منفی 6.8 بود و اوایل سال 92 که تورم ما 45 درصد بود و پنج ساله 85 و سال‌های بعد تا 90 و 91، در این سال‌ها اشتغال خالص ما تقریباً صفر بوده است. وعده من نجات اقتصاد کشور از سراشیبی سقوط بود. وعده من به مردم این بود که سانتریفیوژ می‌چرخد، کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد. 

رئیس‌جمهور در همین خصوص گفت: در هشت ماهه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه متوسط یا راکد بوده و یا با ظرفیت عمل نمی‌کرده، تا پایان ماه 8 کاملاً فعال شده، آن هم با تسهیلات بانکی بالای 11 هزار میلیارد تومان. پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه های داخلی به حرکت درآمده است. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت درآمده است. 

روحانی در ادامه با اشاره به تولید مشترک خودروی ایران و فرانسه گفت: اسفند امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که 30 درصد آن صادراتی خواهد بود، به نمایش ملت ایران درخواهد آمد و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد ما به حرکت درآمده است. 

وی افزود: سانتریفیوژهایی که IR1 آن فقط فعال بود، امروز ایران به IR8 که مدرن‌ترین سانتریفیوژ است دست یافته و این سانتریفیوژ امروز به حرکت درآمده است. فرمان شروع فعالیت پیشران هسته‌ای به عنوان یک حرکت بزرگ در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای  از طرف رئیس‌جمهور نیز صادر شده است. 

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دیروز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردم که در ساخت پیشران هسته‌ای باید آژانس از لحاظ فنی به ایران کمک کند. تنها سانتریفیوژها به حرکت نیست، به زودی پیشران هسته‌ای هم به حرکت درخواهد آمد.

روحانی در ادامه پیرامون منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند. منشور حقوق شهروندی، قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با این قوانین ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113 و 134 و 121 قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: قانون اساسی در اصل 113 به رئیس‌جمهور دستور می‌دهد که او مسئول اجرای قانون اساسی باشد و چرا این وظیفه به دوش رئیس‌جمهور آمده است؟ به دلیل اینکه تنها فردی که در کشور با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب می‌شود، فقط رئیس‌جمهور کشور است. بسیاری از افراد منتخب با رأی حوزه انتخابیه خودشان انتخاب می‌شوند. برخی منتخبین با رأی مردم و استان خودشان مثل خبرگان انتخاب می‌شوند، برخی غیرمستقیم با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند، مثل رهبری نظام که با رأی خبرگان انتخاب می‌شوند و یا مثل وزرا که از نمایندگان رأی اعتماد می‌گیرند.

رئیس‌جمهور افزود: فقط یک نفر هست که با رأی مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور با رأی مردم برگزیده می‌شود و لذا قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته است و چقدر وظیفه سخت و سنگینی است. برخی تحمل ندارند بعضی از اصول قانون اساسی را ببینند و بشنوند. فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت و از اصل نوزدهم تا 42 که آن فصل را اصلاً باید قایم کنیم.

روحانی با تأکید بر اینکه بزرگترین وظیفه‌ای که بر دوش رئیس‌جمهور وجود دارد، مسئولیت اجرای قانون اساسی است، گفت: ما باید به قانون اساسی‌مان به عنوان مهمترین منشور ملی بنگریم. رئیس‌جمهور قسم یاد می‌کند تا حامی حقوق ملت، در پی آزادی مردم و سایر حقوق اساسی ملت باشد. همین قانون اساسی به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تا با مشورت وزیران برنامه و خطی مشی برای دولت تعیین کند.

وی افزود: منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی دولت یازدهم است. دولت یازدهم با رونمایی از حقوق شهروندی می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. دولت یازدهم از آغاز فعالیت حقوق شهروندی را حائز اهمیت می‌دانست، پس کسی نگوید که در این سه سال چه شده است! 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت از آغازین روز فعالیتش مقید به اجرای قانون بوده است، گفت: حتی لوایح بودجه که تقدیم مجلس می‌کنیم در ماه آذر است. در سال‌های پیش چه زمانی را سراغ دارید که دولت بودجه را در ماه آذر تقدیم کند؟ دولت یازدهم جزء سال گذشته که به خاطر برجام،‌ ارائه لایحه بودجه را عقب انداخت تا ارقام بودجه مشخص شود، در دیگر سال‌ها به موقع ارائه داد. 

روحانی افزود: در هیأت تطبیق قوانین، اختلاف بین ما و آنها حدود یک درصد است،‌این در حالی است که در دولت قبل حدود 30 درصد بود. دولت تلاش می‌کند به قانون عمل و آن را اجرا کند و در تمام مراحل برای دولت اجرای قانون اصل بوده است. منشور حقوق شهروندی نیز در صد روز اول انجام شد و در سایت دولت دراختیار مردم قرار گرفت تا همگان نظر دهند. امروز که حقوق شهروندی 120 ماده دارد، بدین معنا نیست که بی‌اشکال است، شاید حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود نیز تکامل یابد. 

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان قوه مجریه و کارگزاران نظام، خودمان را موظف به اجرای تک تک ماده‌های منشور حقوق شهروندی می‌دانیم. ممکن است کسی بگوید آیا برای مردم الزام آور است؟ بنده می‌گویم برای ما و دولت الزام‌آور است. این منشور چون مقتبس از قانون اساسی است، عملاً باید مورد اجرای همگان قرار گیرد و لذا از دو قوه دیگر درخواست می‌کنیم که دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کند. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای حقوق شهروندی به نفع همه ما است، گفت: اجرای حقوق شهروندی، پایداری برای امنیت کشور ما، برای انسجام و وحدت ملی است، پایه اصلی برای توسعه کشور است. تمام اتباع این کشور در برابر حقوق شهروندی مساوی هستند. این حقوق شهروندی، ایجاد وحدت می‌کند، انسجام ما را بیشتر می‌کند و طنین ندایی است از ملت ایران برای برخی کشورهای غربی پرادعا که فکر می‌کنند در حقوق بشر و شهروندی از ملت‌های جهان سوم پیشی گرفته‌اند. 

روحانی خاطرنشان کرد: این حقوق شهروندی به دنیا اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران این ظرفیت را دارد که از تمام ویژگی‌های حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی ـ ایرانی خود به خوبی استفاده کند. 

وی پیرامون اجرای حقوق شهروندی گفت: اولویت در حقوق شهروندی از دولت و کارمندان دولت در سراسر کشور است. از اساتید، فرهیختگان، دانشگاهیان، احزاب و رسانه می‌خواهم که همه بدانند حقوق شهروندی چیست؟ در واقع حقوق شهروندی در ابتدا دانستنی است. درست است که حقوق گرفتنی است، اما ابتدا دانستی است، بعد خواستنی است. باید هر رئیس‌جمهور، وزیر و مسئولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم، حقوق شهروندی است. وقتی این حقوق دانستی شد، خواستنی شد، اجرایی و علمیاتی نیز خواهد شد. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرآن می‌فرماید؛ مبادا عداوت و دشمنی ما را وادار کند که عدل و انصاف را فراموش کنیم، گفت: عدل حتی نسبت به دشمن و آنانی که کینه آنها را بر دل دارید، باید باشد. قرآن به ما دستور عدل، قسط، احسان و نیکوکاری می‌دهد. اگر عده‌ای شما را از مکه و عبادت خدا بازداشته‌اند نیز باز حق ندارید تجاوز و ظلم کنید.

وی در ادامه با قرائت بند 6 فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(ره) گفت: در این بند آمده است «هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود و یا کسی را جلب کند و یا به نام کشف جرم و یا ارتکاب به گناه تعقیب کند و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی و اسلامی مرتکب شود و یا به تلفن و یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا گناه گوش کند.» این‌ها برای همین انقلاب اسلامی است!

رئیس‌جمهور بیان داشت: در ادامه این بند آمده است «و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیب رسیده ولو برای یک نفر فاش کند»، حال سایت، روزنامه و جلسات جناحی که هیچ. امام(ره) در ادامه می‌فرمایند «تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا است از کبائر بسیار بزرگی است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی.

روحانی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم گاهی صدا و سیما و گاهی روزنامه‌های ما سخنان و پیام امام را پخش و بیان کنند راه انقلاب اسلامی راه امام است، راه رهبری است، راه  عدالت و اخلاق است.

انتهای پیام/

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

دونالد ترامپ و خطر گرم‌تر شدن زمین کره زمین

دونالد ترامپ و خطر گرم‌تر شدن زمین کره زمین

اعتراض یکی از مخالفان نظرات ترامپ در مورد سیاست‌های محیط زیستی مقابل سفارت آمریکا در لندنImage copyrightPA
Image captionاعتراض یکی از مخالفان نظرات ترامپ در مورد سیاست‌های محیط زیستی مقابل سفارت آمریکا در لندن

ترکیب دولت آینده آمریکا خیلی‌ها را حساس کرده اما آینده زمین، سرنوشت بشریت و تاثیری که دولت ترامپ بر سیاست‌های جهانی می‌گذارد، باعث بروز نگرانی‌هایی شده است.

سال ۲۰۱۷ می توانست نویدبخش اتفاق‌های خوب برای مقابله با تمام آن مشکلاتی باشد که جهان را تهدید می‌کند: در راس آنها خطر گرم‌تر شدن زمین به دلیل مصرف بیشتر سوخت های فسیلی مانند نفت و ذغال سنگ.

اما با پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا ورق برگشته. فعالان محیط زیست همصدا با رهبران جهانی زنگ‌های خطر را به صدا در آورده‌اند.

هیچکس نمی داند دولت بعدی آمریکا با متحدان و رقبای قدیمی چه خواهد کرد. در مورد سیاست‌های محیط زیستی دولت آقای ترامپ هم یک علامت سوال بزرگ قرار دارد.

اگر اطرافیان و مشاوران دونالد ترامپ ملاک پیش بینی‌ها قرار بگیرند، سال ۲۰۱۷ سال عقب‌گردی سخت از دستاوردهای دو سال اخیر دولت آمریکا خواهد بود: دستاوردهایی مانند اجرای توافق پاریس و توافق‌های دیگری که هدف آنها کم کردن مصرف سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و ذغال سنگ بوده.

این سوخت‌ها منبع انرژی جهان برای رشد اقتصادی هستند، اما سال‌های سال است که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان و دولت‌های جهان فهمیده‌اند مصرف این سوخت‌ها باعث انتشار گازهای گلخانه ای مثل دی اکسید کربن و متان به هوا و در نتیجه محبوس شدن حرارت نور خورشید در جو زمین و گرم‌تر شدن آن می‌شود.

آمریکا در کارزار کم کردن از مصرف سوخت های فسیلی هنوز نقش اول را دارد. مخصوصا که دولت اوباما دست چین را به عنوان آلاینده اول دنیا گرفت و به این کارزار ملحق کرد.

اما دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه آمریکا معتقدند آب و هوا و حرارت جو زمین ربط زیادی به مصرف سوخت‌های فسیلی ندارند پس همان بهتر که با تمام قوا از منبع "خداداد" نفت و ذغال سنگ برای توسعه صنایع و اقتصاد استفاده شود.

دلایل نگرانی و ناامیدی

گام هایی که از دونالد ترامپ از همین حالا برای تغییر سیاست امریکا در زمینه محیط زیست و نیرو برداشته نگران کننده است.

۱. هنوز روشن نیست آیا دولت ترامپ قصد دارد تعهداتی را که دولت اوباما در پاریس داده، نادیده بگیرد یا نه. نشانه ها حاکی است که او آنها را نادیده خواهد گرفت. آقای ترامپ گفته از هر گونه ضوابطی که فعالیت صنایع فسیلی را محدود می کند، بیزار است. امریکا طبق توافق پاریس متعهد شده که تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از دود کردن نفت و ذغال سنگ را بالغ بر ۳۰درصد کاهش دهد.

دونالد ترامپ گفته است این توافق را "لغو" خواهد کرد. اگر آمریکا به تعهداتش در توافق پاریس عمل نکند یعنی میلیاردها کیلوگرم گازهای گلخانه‌ای بیشتری وارد طبیعت شکننده زمین خواهد شد و حرارت جو زمین و آبها را وارد "آستانه خطر" خواهد کرد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

آیا آدمکش‌های روسیه در ترکیه فعال هستند؟

آیا آدمکش‌های روسیه در ترکیه فعال هستند؟

اخیرا چندین قتل در ترکیه گزارش شده، با یک ویژگی مشترک: مقتول روزگاری شهروند شوروی سابق بوده. شواهدی موجود است که بعضی از این قتل‌ها کار آدم‌کش‌های روس بوده. حتی در یک مورد قاتل یک حافظه فلش (فلش مموری) حاوی تعدادی اسم و عکس در صحنه قتل جا گذاشته بوده.

روسلان ایسراپیلوف می‌دانست روس‌ها ممکن است سراغش بیایند. بهار امسال روی پیغامگیر یکی از دوستانش پیام گذاشته بود که "دارند آماده می‌شوند. دو نفر آمدند و ماشین‌شان را زیر درخت‌ها قایم کردند و اوضاع را بررسی کردند. قبلا هم این اطراف دیده شده بودند."

ایسراپیلوف از جنگ چچن گریخته بود و با چند دوست و هم‌قطارش در شهر کوچک ایلیم‌تپه ساکن شده بود. شاید فکر کرده بودند یک جا باشند می‌توانند مواظب هم باشند.

در همان پیام روی پیغام‌گیر دوستش گفته بود: "به کسانی که آن دو نفر را دیده بودند گفتم اگر مطمئن بودید روس هستند، چرا نگرفتیدشان؟"

دو هفته بعد روسلان ۴۶ ساله را جلوی در خانه‌اش با گلوله کشتند.


پتیما، همسر روسلان، می‌گوید: "صدای گلوله آمد. وحشت‌زده از آشپزخانه بیرون آمدم. دیدم پسرم جیغ می‌زند "بابا!". همه‌جا خون ریخته بود. به سر و گردن و سینه‌اش زده بودند. تا در خانه را باز کرده بود شلیک کرده بودند. مگر خدا انتقام‌مان را ازشان بگیرد.

روسلان ایسراپیلوف در دهه ۱۹۹۰ مثل هزاران چچنی دیگر با روس‌ها جنگیده بود. از نگاه چچنی‌ها جنگ‌شان جنگ استقلال بود. اما روسیه درهم‌کوبیدشان و یکی از خودشان به نام رمضان قدیروف را سر کار گذاشت.

آن‌طور که از صفحه فیس‌بوک ایسراپیلوف برمی‌آید، او همچنان با جنبش مقاومت چچن ارتباط داشته. در یکی از عکس‌هایش، وسط فرودگاه استانبول ایستاده، با پاسپورت کشور مستقل چچن - که وجود خارجی ندارد.

اینکه چرا ایسراپیلوف را کشته‌اند دقیقا معلوم نیست. آن‌قدر معلوم است که مرگش شبیه مرگ ۱۱ پناهنده دیگر است که پیش از او در ترکیه به قتل رسیدند - همه از اهالی کشورهای شوروی سابق بودند: چچن، ازبک، و تاجیک.

نوامبر سال ۲۰۱۵، یک چچن دیگر به نام عبدالوحید ادلگیریف با برادرزاده‌اش رفته بود خرید. نرسیده به مرکز خرید (در حومه استانبول) ماشینی راه‌شان را بست. مردی پیاده شد و به سمت ادلگیریف شلیک کرد اما به هدف نزد. الگیریف پیاده شد و به سوی خانه دوید. ضاربان دنبالش دویدند و با گلوله زدندش. روی زمین که افتاده بود با چاقو به گردنش زدند و همان‌جا رهایش کردند بمیرد


ادلگیریف از چچنی‌هایی بود که پس از نابودی بیشتر گروه‌های چچنی و روی کار آمدن قدیروف - که به بی‌رحمی معروف است - همچنان برای استقرار یک چچن مستقل اسلامی مبارزه می‌کرد. او تا سال ۲۰۰۸ در کوه‌های چچن بود، تا اینکه پایش به سیم یک مین گیر کرد و زخمی شد. برای درمان به ترکیه رفت. اندکی بعد مثل هزاران شبه‌نظامی اسلام‌گرای اهل شوروی سابق به سوریه رفت و به جبهه نصرت - که با القاعده مرتبط بود - پیوست. پس از مدتی به ترکیه برگشت. ظاهرا جزو گروهی بوده که می‌خواستند در خاک روسیه جهاد کنند.

عجیب نیست که روسیه بخواهد چنین آدمی را از بین ببرد. و تازه این تمام ماجرا نیست. ادلگیریف از کسانی بود که روس‌ها فکر می‌کردند در نقشه قتل (ناموفق) ولادیمیر پوتین نقشی کلیدی داشته.

سال ۲۰۱۲، یک آپارتمان در بندر اودسای اوکراین منفجر شد. بعضی رسانه‌ها گزارش کردند که چند نفر می‌خواسته‌اند بمب بسازند. کمی بعد چند مرد دستگیر شدند، از جمله یک نفر که در تلویزیون گفت هدف نهایی ترور پوتین بوده - هرچند بعدها اعترافش را پس گرفت. یکی دیگر از دستگیرشدگان گفت ادلگیریف نقشه کشیده بوده و مواد منفجره را تأمین کرده بوده.

ولادیمیر پوتین در واکنش به این ماجرا گفت: "دست‌شان به من نرسید و هرگز نخواهد رسید. آن زندگی که آدم در ترس مدام باشد زندگی نیست. آنها باید از ما بترسند."

قتل الکساندر لیتوینینکو با پولونیوم رادیواکتیو (در لندن) احتمالا حیرت‌انگیزترین تروری است که به مأموران روس نسبت می‌دهند. اما قطعا تنها نمونه اینگونه قتل‌ها خارج خاک روسیه نیست.

Image copyrighImage 

سال ۲۰۰۴، سلیم‌خان یندربایف، که زمانی او را رئیس‌جمهور چچن می‌دانستند، در قطر به قتل رسید. زیر ماشینش بمب کار گذاشته بودند. دادگاهی در قطر دو افسر اطلاعاتی روس را مجرم دانست و به روسیه فرستادشان که حکم‌شان را آنجا بگذرانند. به روسیه که رسیدند زیر پله‌های هواپیما برایشان فرش قرمز پهن کرده بودند.

Image copyrighImage captiپروفسور مارک گالئوتی از مؤسسه روابط بین‌الملل در پراگ که بیست سال در مورد دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تحقیق کرده می‌گوید: "با حکومتی طرفید که اولا فکر می‌کند حق دارد برای حفظ امنیتش در کشورهای دیگر هم فعالیت کند، و ثانیا مشکلی ندارد آدم بکشد."

تحقیقات پلیس در مورد قتل‌های ترکیه اغلب به جایی نرسیده. اما مدارکی به بی‌بی‌سی رسیده که نشان می‌دهد از تروری که سپتامبر ۲۰۱۱ رخ داد و سه نفر هم‌زمان کشته شدند، سرنخ‌های زیادی به جا مانده.


کشته‌شده‌ها شبه‌نظامی‌های چچن بودند که متهم بودند در بمب‌گذاری فرودگاه مسکو دست داشته‌اند. (در آن بمب‌گذاری ۳۷ نفر کشته شدند و ۱۷۰ نفر زخمی). ضاربان (که بعد معلوم شد پنج نفر بوده‌اند) در محله زیتین‌بورنو سراغ سه چچنی رفتند و کشتندشان. هرچند کارشان حرفه‌ای بود، اما یک مموری فلش پر از اطلاعات در ماشینی که اجاره کرده بودند جا گذاشتند: اسم‌شان، عکس‌شان، و حتی تفریحات‌شان.

آیا آدمکش‌های روسیه در ترکیه فعال‌اند؟

هر پنج نفر روس بودند.

اولین بار که ماشین کرایه کرده بودند، اصرار داشتند سفید یا رنگ روشن باشد، اتوماتیک باشد و جی‌پی‌اس نداشته باشد. اما ماشینی که تحویل گرفتند روی خودش سیستم رهیابی داشت که نتوانسته بودند از کار بیاندازندش. در نتیجه پلیس توانست دربیاورد دو هفته پیش از ترور دقیقا کجا رفته بودند، و به تبعش انبوهی تصویر از دوربین‌های مداربسته به دست آورد.
سه قربانی (برگ-حاج موسائف، رستم آلتیمیروف و زائوربک امیرف) در راه بازگشت از نماز جمعه بودند که هدف قرار گرفتند. ضاربان در دو ماشین اجاره‌ای (یک ماشین سفید، یک فورد سیاه) کمین نشسته بودند. مقتولان که نزدیک شدند، مردی که سرتاپا سیاه‌پوشیده بود از ماشین بیرون پرید، یازده گلوله شلیک کرد، سوار ماشین شد و همه از صحنه گریختند و به روسیه برگشتند.

در روسیه توانستم کسانی را پیدا کنم که ندیم آیوپف، صاحب آن فلش مموری که در ماشین جا مانده بود، را می‌شناختند. می‌گفتند افسر اطلاعاتی نیست، جزو یک باند تبهکار مسکو است که تخصص‌شان سرقت ماشین است.

آیا آدمکش‌های روسیه در ترکیه فعال‌اند؟

پروفسور گالئوتی می‌گوید از دهه ۱۹۹۰ بعضا "باندهای تبهکاری و دستگاه‌های اطلاعاتی در هم نفوذ کرده‌اند." می‌گوید: "مواردی بوده که قاتل را نیروهای ویژه آموزش داده بودند. یا مواردی که افسران سابق اطلاعاتی (از کا گ ب یا اف اس بی) دسته تهبکاری راه انداخته

اما ترور در ترکیه فقط دامن چچن‌ها را نگرفته.

صبح ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴، یک روحانی ازبک به نام عبدالله بخاری، به مدرسه اسلامی که در آن درس می‌داد رفت - در همان محله زیتین‌بورنو استانبول. در فیلمی که دوربین مداربسته گرفته مشخص است که می‌خواهد وارد شود اما در قفل است. به شیشه می‌زند ولی کسی جواب نمی‌دهد. همان‌جا منتظر می‌ایستد. ناگهان مردی نزدیکش می‌شود، یک گلوله شلیک می‌کند و می‌رود. همان موقع بالاخره در را برایش باز می‌کنند، اما دیگر کار از کار گذشته.


Image capti

علی‌جان المان، از افسران سابق ارتش ترکیه، می‌گوید شواهدی موجود است که این قتل هم در مسکو طراحی شده بوده. می‌گوید یکی از چچن‌های مقیم ترکیه با او تماس گرفته بوده و گفته بوده از او خواسته‌اند کسی را بکشد. المان و آن مرد چچن تصمیم می‌گیرند وانمود کنند حاضرند این کار را بکنند، که قرار بگذارند و بفهمند ماجرا از چه قرار است.

آن‌‌طور که علی‌جان المان می‌گوید، شخصی که دنبال آدم‌کش می‌گشته یک ازبک بوده با پاسپورت روسی که دستگاه اطلاعاتی روسیه تعلیمش داده بوده. خودش را سبیر شوکوروف یا "ساشا" معرفی می‌کند.

آیا آدمکش‌های روسیه در ترکیه فعال‌اند؟

المان می‌گوید: "قرار گذاشتیم. اسم پانزده نفر را که در ترکیه بودند گفت. دستگاه اطلاعاتی روسیه می‌خواست چهار نفرشان بلافاصله و هم‌زمان کشته شوند. پول هنگفتی هم می‌دادند. برای هر قتل ۳۰۰ هزار دلار."

المان و دوست چچنش تصمیم گرفتند به آن چهار نفر که اسم‌شان مطرح شده بود خبر بدهند، از جمله به بخاری که حضوری دیدندش، و یکی از سران اپوزیسیون ازبکستان به نام محمد صالح. بعد هم سراغ پلیس رفتند و داستان را بازگو کردند.

این ماجرا شش ماه پیش از قتل بخاری بود. اما پلیس ترکیه تازه بعد از قتل دست‌به‌کار شد. در حال حاضر محمد صالح تحت حفاظت پلیس در محلی نامعلوم زندگی می‌کند. این‌طور که می‌گویند به ندرت از خانه خارج می‌شود و عملا در کشوری که به آن پناه برده زندانی است.

سوال این است که چرا روسیه باید دنبال ترور یک مخالف حکومت ازبکستان باشد؟

پروفسور گالئوتی معتقد است مسکو "دوست خوب مستبدان منطقه" است، و از این طریق جایگاه روسیه را هم تثبیت می‌کند. می‌گوید: "دستگاه اطلاعاتی روسیه رابطه‌ای بسیار نزدیک با دستگاه‌های اطلاعاتی ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و حتی قزاقستان دارد. می‌شود گفت محبت همدیگر را جبران می‌کنند. در واقع مسکو به این ترتیب موقعیتش را در این کشورها حفظ می‌کند. می‌گوید می‌توانیم برای کارهای سخت کمک‌تان کنیم، یا حتی برایتان انجامش دهیم."

آوریل امسال، یک ماه پیش از قتل روسلان ایسراپیلوف، داستان عبدالوحید ادلگیریف (همان شبه‌نظامی چچنی که در راه مرکز خرید کشته شد) پیچ تازه‌ای خورد.

دو روس با نام‌های الکساندر اسمیرنوف و یوری آنیسیموف، وارد استانبول شدند. از همان فرودگاه، پلیس و افسران اطلاعاتی ترکیه آنها را زیر نظر داشتند.

السکاندر اسمیرنوف در فرودگاه استانبول
Image caption

در فرودگاه ماشین اجاره کردند. این بار هم ماشین اتوماتیک سفید خواستند.

کارمند شرکت اجاره ماشین که طرف صحبت‌شان بود می‌گوید: "طرف گفت توی ماشین جی‌پی‌اس هست؟ من گفتم نه، جی‌پی‌اس ندارد. گفت اوکی، دقیقا همین را می‌خواهم."

انگار دقیقا طبق دستورالعملی که آدم‌کش‌های قبلی (که آمده بودند عاملان بمب‌گذاری فرودگاه مسکو را بکشند) عمل کرده بودند، عمل می‌کردند. با این فرق که این بار پلیس ترکیه دست‌به‌کار شد و دستگیرشان کرد و به خاطر ارتباط با قتل ادلگیریف به زندان انداخت‌شان.

الکساندر شوارف، از خبرنگاران خبرگزاری روسبالت که به خاطر منابع دسته‌اولش در دستگاه اطلاعاتی روسیه معروف است، می‌گوید اسم واقعی الکساندر اسمیرنوف ولید لوراخمایف است. می‌گوید در دهه ۱۹۹۰ از مافیای چچن در مسکو بوده و در قتل تبحر دارد.

لوراخمایف در تئوری تحت تعقیب روسیه و اینترپل است
Image caption
لوراخمایف در تئوری تحت تعقیب روسیه و اینترپل استImage copyrightINTERPOL
Image caption

سؤال اینجاست که چطور می‌شود یک آدمکش سالها آسوده در خیابان‌های مسکو قدم بزند؟

سرگئی کانف، که او هم از خبرنگاران برجسته در حوزه جرم‌وجنایت است، می‌گوید لوراخمایف برای واحد ضدتروریسم اف‌اس‌بی در قفقاز کار می‌کرده. می‌گوید: "از بعضی مسئولانی که می‌شناسم - از جمله بازرس پلیس و کارمند وزارت کشور - شنیده‌ام که مصونیت دارد. می‌گویند معلوم نیست چه کاره است."


ماجرای پولیتکووسکایا


Image 
 • آنا پولیتکووسکایا خبرنگاری بود که بی‌وقفه حقایق جنگ چچن را گزارش می‌کرد
 • ۷ اکتبر ۲۰۰۶، قرار بود گزارشی بدهد در مورد اینکه نیروهای امنیتی هوادار مسکو در چچن احتمالا آدم‌ها را شکنجه می‌کنند
 • یک آدمکش در راهروی خانه‌اش منتظر بود. همین‌که وارد آسانسور شد با پنج گلوله او را کشت
 • اسنادی که از اف‌اس‌بی درز کرده نشان می‌دهد موبایل ولید لوراخمایف کمی پس از قتل در پارکینگی نزدیک آپارتمان خانم پولیتکووسکایا بوده
 • پلیس هرگز او را بازجویی نکرد

مقام‌های روس همواره می‌گویند ارتباطی با این ترورها (از جمله ترور الکساندر لیتوینینکو و سلیم‌خان یندربایف) ندارند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، در مورد قتل‌هایی که در ترکیه رخ داده می‌گوید: "در این باره حرفی نداریم. آنچه در فیلم‌ها دیده شده هم ربطی به حکومت روسیه یا شخص پرزیدنت پوتین ندارد."

دولت ترکیه، اف‌اس‌بی، و دستگاه اطلاعاتی ازبکستان حاضر نشدند برای این گزارش با بی‌بی‌سی حرف بزنند.

چیزی که واضح است این است که ترکیه برای جلوگیری از قتل‌هایی که در خاک این کشور رخ داده کاری نکرده. یک نکته قابل‌توجه این است که اسمیرنوف (یا لوراخمایف) و آنیسیموف کمی بعد از آنکه ترکیه جنگنده روسی را نزدیک مرز سوریه سرنگون کرد، دستگیر شدند - زمانی که رابطه ترکیه و روسیه به پایین‌ترین سطح در دهه‌های گذشته رسیده بود.

روابط دو کشور دوباره عادی شده.

یک مرد چچن که در سوریه می‌جنگیده و تازگی به ترکیه برگشته می‌گوید اگر روابط روسیه و ترکیه خوب بماند، قاعدتا روسیه عملیاتش را در این کشور شدت می‌بخشد.

پرسش این است که آیا قتل بعضی افراد در ترکیه به امنیت روسیه کمک می‌کند؟ چچن‌هایی که از جنگ در سوریه برگشته‌اند می‌گویند نه. معتقدند نتیجه عکس می‌دهد. عزم‌شان را برای مبارزه با روسیه راسخ‌تر می‌کند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

انفجار در مرکز قیصریه در ترکیه ۱۳ کشته و دهها مجروح برجا گذاشت

انفجار در مرکز قیصریه در ترکیه ۱۳ کشته و دهها مجروح برجا گذاشت


بمبگذاری در کایسریImage copyrightREUTERS
Image captionگزارش ها حاکی است که منفجر شدن یک خودروی بمبگذاری شده عامل این انفجار بوده است

دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای گفته است در جریان انفجاری در شهر قیصریه (کایسری) در مرکز این کشور دست کم ۱۳ سرباز کشته و۵۵ نفر مجروح شدند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه "کردهای جدایی طلب" را مسئول این بمبگذاری دانسته است.

این انفجار در نزدیکی یک اتوبوس که حامل شماری سرباز بود، اتفاق افتاده است.

تصاویر تلویزیونی بقایای اتوبوس سوخته شده را نشان داده است.

اتوبوس حامل سربازان هدف بمبگذاری قرار گرفتImage copyrightREUTERS

به گفته خبرگزاری دوغان ترکیه، این انفجار در نتیجه بمبگذاری در یک خودرو به وقوع پیوست.

این انفجار در حالی صورت گرفته که یک هفته پیش در جریان بمبگذاری در استانبول ۴۴ نفر کشته و شماری مجروح شدند.

ترکیه در سال جاری میلادی شاهد بمبگذاری‌هایی بوده است که نیروهای کرد وپیکارجویان داعش مسئولیت آنها را برعهده گرفته بودند.

به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس دفتر نخست وزیری ترکیه دستورالعملی را درمورد پوشش اخبار مربوط به انفجارها در کشور بر رسانه‌ها تحمیل کرده است.

براساس دستورالعمل ارائه شده از رسانه ها خواسته شده که از انتشارهر آن چه که ممکن است "باعث ترس و وحشت عمومی که ازاهداف سازمان‌های تروریستی است" خودداری کنند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 

گودبای پارتی در یادگار امام؛/ نفت – صبا ؛ دایی به قم رسید

گودبای پارتی در یادگار امام؛/ نفت – صبا ؛ دایی به قم رسید 

گودبای پارتی در یادگار امام؛/ نفت – صبا ؛ دایی به قم رسید 


نفت تهران بعد از تساوی در هفته قبل در حالی برابر صبای قم قرار خواهد گرفت که زمزمه جدایی صمد مرفاوی از جمع این تیم شنیده می شود. 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آذر 1395    | توسط: admin blog    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات